Vi hjelper din bedrift med å finne, vinne og beholde kunder

Siden 1988 har vi hjulpet ledende virksomheter med å finne, vinne og beholde kunder. Vi har høstet erfaringer, bygget kunnskap og skaffet oss innsikt som kan bidra til å øke din konkurransekraft.

Forretningsutvikling basert på fakta og innsikt.

I STI baserer vi vår forretningsutvikling på fakta og innsikt når vi hjelper virksomheter å finne, vinne og beholde kunder gjennom hele kundereisen – fra strategivalg til implementering og gjennomføring.

I praksis betyr det at vi må starte med en grundig gjennomgang av det som påvirker vekst, omsetning og lønnsomhet i hver enkelt case før vi sammen med oppdragsgiver definerer plan for utvikling og tiltak. – vi kaller det kommersiell due diligence

Hvordan kan vi hjelpe din bedrift?

Finne kunder

Vinne kunder

Beholde kunder

I over 30 år har vi jobbet med norske og internasjonale selskaper. Her er noen:

Hertz

En tydelig strategi forankret i hele organisasjonen

Wikborg Rein

Forbedret og forenklet kompetanseutvikling

Ark Bokhandel

Verdifull innsikt fra over 50.000 reelle kunder

Fortum

Høyere salg med færre kundehenvendelser