BYGGMANN SELGERSKOLE

Utviklingsprogram i leadsoppfølgning, oppstart av nye salgsløp, salgsprosesser og kundepsykologi.

Kjøpsprosessen er i endring i samtlige bransjer. Kundene kan mye mer om deres og konkurrentenes produkter enn tidligere. Dagens teknologi har gjort det lettere for kundene å innhente informasjon om ulike husmodeller og erfaringer med ulike leverandører. Boligbransjen opplever større krav fra kundene i salgsprosessen.

Når kunder foretar kjøp i dag, starter det med et søk på internett og i eget nettverk. Tidligere har i hovedsak kontrollen over salgsprosessen vært hos selgeren, men nå er det kundene som har tatt over kommandoen. Fremtidens kjøpsprosesser vil stille større og endrede krav til hvordan selgerne bør opptre for å lykkes godt.

Byggmann har i samarbeide med STI (Tidl. Euro Business School) etablert en egen skole for fremtidens boligselgere. Selgerskolen omfatter EAT, prosjekt, renovering og hytter.

KURSINNHOLD:

Modul 1: Leadsoppfølgning og oppstart av nye salgsløp.
o Grunnleggende innføring kundenes kjøpsprosess, holdninger til salg og kjennetegn på de beste selgerne.
o Forståelse – leads- og interesse oppfølgning. Hvordan sortere ut de varmeste kundene?
o Innblikk i hvordan man kan forkorte salgsprosessene, jobbe med verdiargumentasjon samt takling av innvendinger hos potensielle kunder mot å starte kjøpsprosessen.

Modul 2: Salgsprosessen.
o Salgsmotivasjon del 1.
o Økonomiplan, budsjett og skissepresentasjon – hvordan diskutere dette med kunden?
o Innføring i innvendingsbehandling, salgseffektivitet og avklaringsteknikker.

Modul 3: Kundepsykologi og motivasjon.
o Kjennskap til indre og ytre motivasjon.
o Kundepsykologi – hvordan takle ulike mennesketyper?
o Endringsevne og endringsvilje. Hvordan etablere nye «salgsvaner»?

STØTTEVERKTØY:

Støtteverktøy som benyttes i Byggmann selgerskolen:
o GAP Focus – tiltaksplan: Sikrer implementering og endring av salgsvaner.
o E-læring – egentrening mellom ulike moduler: webbasert treningsportal innen salg, ledelse og utvikling. Man får tilgang til et omfattende arkiv av webbaserte kurs under hele perioden selgerskolen varer.

KURSLEDER:

Leif Ottesen, grunnlegger av STI,
Leif Ottesen har 30 års erfaring med trening av selgere i mer enn 40 bransjer. Hans spesialfelt de siste årene har vært boligbygging, bank/finans og eiendomsmegling. Byggmanns valg av Leif Ottesen til å stå bak denne skolen er hans brede kompetanse og erfaring innenfor disse områdene. Vi er trygge på at dette vil ha stor nytte for de som jobber med salg i Byggmann sitt forhandlerapparat. Hilsen Byggmann.

PÅMELDING:

Sted: Gjennomføringen vil foregår på Gardermoen i umiddelbar nærhet til flyplassen. Konkret gjennomføringssted vil bli opplyst etter påmelding.

Datoer for gjennomføring:
o Modul 1: 20. – 21. august 2018 (Dag 1: 10.00 – 17.00, Dag 2: 08.30 – 15.00)
o Modul 2: 24. – 25. september 2018 (Dag 1: 10.00 – 17.00, Dag 2: 08.30 – 12.30)
o Modul 3: 22. – 23. oktober 2018 (Dag 1: 10.00 – 17.00, Dag 2: 08.30 – 12.30)

Pris: NOK 18.000,- (eks.moms). Obs – kun plass til 20 deltagere. (Reise og opphold dekkes av deltagerne)

Arrangementet er gjennomført.