HR seminar – Hvordan skape resultater og få effekt av digital læring?

lms

Pris

Gratis

Tid og sted

31. Oktober 2019
0800-1000. Frokost fra 0800 – seminaret begynner 0830.

Sted:
Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge, Stranden 3, 0250 Oslo

Målgrupper

HR Direktører, HR ansvarlige, Opplæringsansvarlig, Learning & Development, Daglig leder og Administrerende direktør.

Engasjerte og lojale medarbeidere skaper en effektiv og lønnsom organisasjon. Med samfunnets raske endringstakt vil det være avgjørende at din virksomhet klarer å oppdatere sine kunnskaper og ferdigheter både på individ- og organisasjonsnivå. Digitale læringsplattformer skaper implementeringskraft og optimaliserer læringsprosesser.

Vi er inne i en tid hvor ny teknologi gir oss nye muligheter når det gjelder faglig utvikling og oppfølgning av medarbeidere. Hva er konsekvensene om din virksomhet ikke følger utviklingen og utnytter mulighetene som digitalisering gir i kompetanse- og læringsprosesser?

Agenda

0800 – 0830: Frokost og nettverksbygging

0830 – 0840: Introduksjon og velkommen

Ronny Kiss, Salgsdirektør i STI

 

 

0840 – 0900: Dagens krav og forventning til oppfølging og utvikling

Jeanette Mohn, Seniorrådgiver i HR-huset.

Jeanette vil dele innsikt om de store endringene og kravene HR står overfor i 2020 for å skape økt medarbeiderengasjement og arbeidsglede. Hva bør du fokusere på? Hvilke suksessfaktorer er viktige og hvilke fallgruver bør dere unngå?

 

0900 – 0930: Hvordan lykkes med onboarding og utvikling av nye medarbeidere?

Caroline Burum Brekke, Head of Customer Transformation i Storebrand.

Caroline vil fortelle om hvordan Storebrand jobber målrettet med utvikling av talenter og nye medarbeidere. Lær mer om hvordan dere kan jobbe mer agilt i fremtiden og hvordan vi skal få med oss medarbeidere på denne reisen.

 

0930 – 0940:

Pause

0940 – 1000: Hvordan oppnå resultater med digital læring?

Bjørn Kalkdijk, Learning and Development consultant i STI

Bjørn gir et innblikk i hvordan dere kan oppnå resultater med digital læring. Her vil han gå gjennom beste praksis om hvordan dere knytter læring og utvikling sammen, samt gi en live demo av e-læringssystemet Eloomi.

 

Jeanette Mohn – Seniorrådgiver i HR-huset.

Caroline Burum Brekke – Head of Customer Transformation i Storebrand.

Ronny Kiss – Director of sales and operations

Bjørn Kalkdijk – Learning and development consultant