Hvilken fremtid skaper din bedrift? Bli inspirert i kunsten om hvordan finne, vinne og beholde kunder

Inspirasjonsfrokost

Pris

Gratis

Tid og sted

18. september 2019
0800-1100. Frokost fra 0800 – seminaret begynner 0830.

Sted:
Louise Restaurant & Bar, Aker Brygge

Målgrupper

Ledere på strategisk organisasjonsnivå, eiere, toppledere, direktører, konsernledelse, styremedlemmer – Store og mellomstore salgsbedrifter

OM ARRANGEMENTET

Vi mener at verdibaserte organisasjoner, strategi og læringskultur er de mest kritiske virkemidlene som bygger konkurransekraft i fremtiden.
Selskaper som tar et tydelig strategisk standpunkt basert på virksomhetens rolle og verdier i et samfunnsperspektiv vil styrke sin posisjon for å finne, vinne og beholde kunder.
Kunsten er å involvere medarbeiderne på endringsreisen ved å etablere en kultur som understøtter strategien.

AGENDA

08:30-08:40
Velkommen – Ronny Kiss

08:40-09:10
Verden 2030 – er du klar?
– Nancy Fandler Brodin
Hvorfor valgene du tar i dag vil påvirke selskapets posisjon de neste 10 år

09:10-09:30
F
ra bilutleie til mobilitetsaktør – Trygve Simonsen
Trygve vil i sitt foredrag fortelle om hvordan selskapet med ny strategi har endret sitt fokus fra bilutleie til mobilitetsaktør, og på hvilken måte strategien skal sikre Hertz Norge vekst og lønnsomhet også i fremtiden.

09:30-09:50
Hvorfor å lære raskere enn konkurrentene er avgjørende for overlevelse
– Randi Næss
Suksesskriterier og fallgruver

09:50-10:10
Pause/mingling

10:10-10:30
Fra rampekant med lastebil til digital innovasjonsaktør
– Ole E. Hagen
Ole vil gi deg et innblikk i hvordan digitaliseringen av handel åpner for nye muligheter innen alt fra forretningsmodeller, betalingsløsninger, informasjonsløsninger og kampanjer

10:30-10:50
Viktigheten av transparens og tillit i verdidrevne organisasjoner – Ulf Rasmussen
Et spill for galleriet eller en del av selskapets DNA?

10:50-11:00
Kort oppsummering av dagen –
Ronny Kiss / Nancy Fandler Brodin

FOREDRAGSHOLDERNE

Ole Andreas Hagen

Kommunikasjons- og markedsdirektør PostNord

Bakgrunn som konsulent, talsperson, lobbyist, foredragsholder, musikkprodusent jobbet i 7 land, bl.a. for OECD og EU-kommisjonen.
Styreverv: Vice President i FIATA, nestleder TØI, Forskningsrådet, NHO.

Nancy Fandler Brodin

Senior Innovation Manager, STI

Nancy er strategisk rådgiver til toppledere og ledergrupper. Hun er spesialist innen strategi og innovasjon. Hennes mål er å skape konkurransekraft ved å bidra til å løse vår tids globale samfunnsutfordringer.

Ronny Kiss

Director of sales & operations, STI

Trygve Simonsen

CEO, Hertz Norge

Ulf Rasmussen

Chief Specialist Consultant, STI

Ulf har jobbet gjennom mange år som konsulent, rådgiver og foredragholder i STI’s, nøkkelområder salg, service, KAM og salgsledelse. Han har i disse årene vært faglig og praktisk ansvarlig for et stort antall utviklingsprosesser i ulike bransjer og for ulike kunder.

Randi Næss

Senior Consultant, STI

Randi har sin karriere innen strategisk og operativt salg som salgsdirektør, salgssjef og salgsleder hos Braathens, SAS, IKEA og Til Bords. Randi har god kulturforståelse, solid praktisk erfaring innen endringsledelse og en teoretisk forankring i  Master of Management fra BI, med fordypning i Samspill & Ledelse, Endringsledelse og Nyskaping & Kommersialisering.

Pris

Gratis

Tid og sted

18. september 2019
0800-1100. Frokost fra 0800 – seminaret begynner 0830.

Sted:
Louise Restaurant & Bar, Aker Brygge

Målgrupper

Ledere på strategisk organisasjonsnivå, direktører, konsernledelse, styremedlemmer – Store og mellomstore bedrifter

OM ARRANGEMENTET

Inspirasjonsfrokosten gir innsikt i strategi, endringsdyktighet, kultur og gjennomføringsevne.

Verdibaserte organisasjoner, strategi og læringskultur er de mest kritiske virkemidlene som bygger konkurransekraft i fremtiden.

Selskaper som tar et tydelig strategisk standpunkt basert på virksomhetens rolle og verdier i et samfunnsperspektiv vil styrke sin posisjon for å finne, vinne og beholde kunder.

Kunsten er å involvere medarbeiderne på endringsreisen ved å etablere en kultur som understøtter strategien.

Gå ikke glipp av sjansen til å delta i inspirerende frokostsamtaler som kan sikre deg muligheten til å legge en bedre strategi for din bedrift fremover.

AGENDA

Velkommen til inspirasjonsfrokost
Du får servert god mat og drikke på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge.

Verden 2030 – er du klar?
Hvorfor valgene du tar i dag vil påvirke selskapets posisjon de neste 10 år. Det handler om å kunne se hvor du er og hva du kan gjøre for å lykkes med å nå dine mål.

Hvorfor å lære raskere enn konkurrentene er avgjørende for overlevelse
Du får innsikt i suksesskriterier og fallgruver. Dette hjelper deg å ta de riktige valgene fremover.

Fra rampekant med lastebil til digital innovasjonsaktør
Ole vil gi deg et innblikk i hvordan digitaliseringen av handel åpner for nye muligheter innen alt fra forretningsmodeller, betalingsløsninger, informasjonsløsninger og kampanjer

Viktigheten av transparens og tillit i verdidrevne organisasjoner
Et spill for galleriet eller en del av selskapets DNA?

Kort oppsummering av dagen
Du får noen «inspirasjons-knagger» på slutten som du kan ta med videre til din bedrift.

 

FOREDRAGSHOLDERNE

Ole Andreas Hagen

Kommunikasjons- og markedsdirektør PostNord

Bakgrunn som konsulent, talsperson, lobbyist, foredragsholder, musikkprodusent jobbet i 7 land, bl.a. for OECD og EU-kommisjonen.
Styreverv: Vice President i FIATA, nestleder TØI, Forskningsrådet, NHO.

Nancy Fandler Brodin

Senior Innovation Manager, STI

Nancy er strategisk rådgiver til toppledere og ledergrupper. Hun er spesialist innen strategi og innovasjon. Hennes mål er å skape konkurransekraft ved å bidra til å løse vår tids globale samfunnsutfordringer.

Ronny Kiss

Director of sales & operations, STI

Ronny har lang ledererfaring og spesialkompetanse knyttet til salg- og salgsledelse fra kommersielle virksomheter. Han har bred forståelse for hva som kjennetegner de som lykkes best og hva som skal til for å sikre at strategi blir operasjonalisert og gjennomført på en god måte.

Ulf Rasmussen

Chief Specialist Consultant, STI

Ulf har jobbet i mange år som konsulent, rådgiver og foredragsholder i STIs nøkkelområder: salg, service, KAM og salgsledelse. Han har i disse årene vært faglig og praktisk ansvarlig for et stort antall utviklingsprosesser i ulike bransjer og for ulike kunder.

Per Christian Lunde

Chief Specialist Consultant, STI

Per Christian har spesialkompetanse innen strategisk og operativt salg og ledelse. Han har en Master of Intercultural Studies fra Fuller I Pasadena, California. Per Christian er en svært engasjerende, inspirerende og løsningsorientert rådgiver som gjør at han er god på å profesjonalisere store selskaper og salgsorganisasjoner med å posisjonere dem for fremtidig vekst.

PÅMELDING