LÆR Å LÆRE BORT

Læring er en kontinuerlig prosess, og en viktig trivsels- og resultatskapende faktor. I følge forskning.no er manglende utvikling en av de viktigste årsakene til at medarbeidere slutter i jobben. I løpet av én dag lærer du metoden som bidrar til enda bedre resultater og økt trivsel for deg og medarbeiderne.

AGENDA

 • Hva, hvordan og hvorfor om trenerrollen
 • Hvordan forberede en samling
 • Hvordan sikre at man trener på prestasjonene som har størst påvirkning på resultatene
 • Hvordan sikre kontinuitet i treningen
 • Virkemidler og støtteverktøy

DU LÆRER

 • hva som skal til for å bli trygg i trenerrollen og å skape lønnsom selgeradferd
 • å skape erkjennelse og motivasjon for utvikling hos dine medarbeidere
 • hvordan du involverer medarbeiderne i å utforme motiverende mål og felles tiltak som sikrer at målene oppnås
 • hvordan du forplikter medarbeiderne til å jobbe mot avtalte mål og tiltak, og hvordan du motiverer dem til selvstendig utvikling
 • hvordan du følger opp og motiverer selgerne til å oppnå sine individuelle mål

KURSKOMPENDIUM

Etter endt kurs får du kurskompendium du kan bruke i salgstreningen. I tillegg får du kursbevis.

MÅLGRUPPE

Kurset passer for deg som er leder og/eller har opplæringsansvar.

KURSHOLDER

Hans-Petter Finsen, seniorkonsulent i STI Norway

Hans-Petter har omfattende erfaring med organisasjonsutvikling i noen av de største selskapene i Norge. Han har tro på faktabasert læring, og er opptatt av å trene på de områdene som har stort potensial for utvikling og størst påvirkning på resultatene.

Til kurset ønsker vi at du har tenkt gjennom følgende

 • Hvilke erfaringer har du gjort med trening av dine medarbeidere?
 • Hva har fungert godt, og hva har vært utfordrende?

PÅMELDING

Sted: Helsfyr Atrium, Innspurten 15

Datoer: Tirsdag 14. august kl.09.00 – 15.00

Pris:
Portalkunder: Kr. 1900,- per deltager
Øvrige deltagere: Kr. 5900,- per deltager
(Prisene inkluderer lunsj)

Arrangementet er gjennomført.

Frokostseminar