Lær å lære bort

Lær deg metoden som bidrar til enda bedre resultater og økt trivsel for deg og dine medarbeidere. Du trenger kun én dag!

lr-andre-a-lre

Pris

Kr. 3.000,- for STI kunder

Kr. 6.000,- for øvrige deltakere

Tid og sted

26. november
08:45 – 15:00

Sted:
Helsfyr Atrium – Innspurten 15, 0663 Oslo (Møterom Jotunheim)

Målgrupper

Alle som driver med opplæring

Læring er en kontinuerlig prosess, og en viktig trivsels- og resultatskapende faktor. I følge forskning.no er manglende utvikling en av de viktigste årsakene til at medarbeidere slutter i jobben. I løpet av én dag lærer du metoden som bidrar til enda bedre resultater og økt trivsel for deg og medarbeiderne.

Agenda

 • Hva, hvordan og hvorfor om trenerrollen
 • Hvordan forberede en samling
 • Hvordan sikre at man trener på prestasjonene som har størst påvirkning på resultatene
 • Hvordan sikre kontinuitet i treningen
 • Virkemidler og støtteverktøy

Du lærer

 • hva som skal til for å bli trygg i trenerrollen og å skape lønnsom selgeradferd
 • å skape erkjennelse og motivasjon for utvikling hos dine medarbeidere
 • hvordan du involverer medarbeiderne i å utforme motiverende mål og felles tiltak som sikrer at målene oppnås
 • hvordan du forplikter medarbeiderne til å jobbe mot avtalte mål og tiltak, og hvordan du motiverer dem til selvstendig utvikling
 • hvordan du følger opp og motiverer selgerne til å oppnå sine individuelle mål

Kurskompendium

Etter endt kurs får du kurskompendium du kan bruke i salgstreningen. I tillegg får du kursbevis.

Til kurset ønsker vi at du har tenkt gjennom følgende

 • Hvilke erfaringer har du gjort deg med trening av dine medarbeidere?
 • Hva har fungert godt, og hva har vært utfordrende?

Meld deg på i dag!

For å være sikker på at du får størst mulig utbytte av kurset, er maksimalt antall deltagere 15 personer.

Foredragsholder

Hans-Petter Finsen, Management Consultant STI
Hans-Petter har over 20 års erfaring innen salg og ledelse i store internasjonale selskaper.
Han har bla. arbeidet som leder for Philips Consumer Lifestyle og vært Country Manager i Pioneer Norge. Som leder har han erfart viktigheten av å vise lederskap gjennom engasjement og tillit ovenfor den enkelte medarbeider. Det er en forskjell på leder og sjef.

PÅMELDING