HVORDAN LEDE SLIK AT STRATEGI OG KULTUR UNDERSTØTTER HVERANDRE?

Bedrifter som har samsvar mellom virksomhetens strategi og kultur øker fokus på felles mål, styrker engasjementet og skaper et godt samarbeid blant medarbeidere.

DETTE VIL DU LÆRE

Fremtidens bedrifter er av avhengig av å forstå potensialet som ligger i samspillet mellom strategi og kultur. Når kulturen i selskapet underbygger strategien vil selskapet lykkes. Når strategien bygger på fortrinnene i kulturen får man et forsprang. Begge deler er viktige faktorer for at virksomheten skal lykkes i fremtiden.

 • Hvordan kan vi lage en effektiv strategi?
 • Hva skal til for å implementere strategien?
 • Hvordan vite hva som kjennetegner vår kultur?
 • Hvilken type kultur bør vi ha for å understøtte vår strategi?

DETTE SITTER DU IGJEN MED:

 • Innføring og praktisk bruk av modeller til konkret løsning av utfordringer i egen virksomhet.
 • Tilgang på erfarne konsulenter som veileder deg gjennom bruk av modellene og gir råd til strategi og kulturarbeid.
 • Strategy toolkit – modeller og verktøy for strategiprosesser.
 • Culture-hackathon – kulturkartlegging med dine personlige verdier.
 • Eksempel på handlingsplan gjennom caseløsing.
 • Implementeringsplan til eget arbeid.

PÅMELDING:

Sted og adresse: Ekebergrestauranten

Dato: Torsdag 31. mai, kl. 08:30-16:15

Pris: Kr. 5 650,- inkl. konferanseservering med 2-retters lunsj på Ekebergrestauranten i tillegg til frukt, bakverk og kaffeservering i pausene.

KURSHOLDERE

Tone Ringstad
Managing Director, Values@work

Tone S. Ringstad har solid strategisk forståelse for kultur, ledelse og forretningsvirksomhet og er en ekspert innen verdisystemer, kulturell transformasjon og verdi drevet lederutvikling. Med 20 års erfaring innen privat næringsliv i ulike lederroller, har Tone et godt grunnlag for lederutvikling på alle nivåer i en organisasjon.

Nancy Fandler Brodin
Senior Innovation Manager, STI Norway

Nancy har ledet store komplekse prosjekter på både strategisk, taktisk og operativt nivå i store bedrifter.  Nancy Fandler Brodin har 20 års tverrfaglig arbeidserfaring fra flere ulike bransjer og er som konsulent svært engasjert i tema strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Les mer om Nancy her.

KURSET PASSER FOR

Dette kurset passer godt for deg som har ansvar for å skape ny strategi i din bedrift og som ønsker å få en grundigere innføring i hvordan du kan bruke kulturen bedre. Eller for deg som jobber med organisasjon og kultur og lurer på hvordan du kan knytte deg sterkere opp mot den strategiske ambisjonen.

 • Ledere – medlem av ledergruppe eller utvidet ledergruppe.
 • Operative ledere med resultatansvar.
 • Private og offentlige virksomheter med over 50 medarbeidere.

SEKS GRUNNER TIL Å MELDE DEG PÅ

1

Strategien i selskapet eksisterer ikke, er ukjent eller utdatert.

2

Selskapet har etablert et nytt forretningsområde som bør innlemmes i strategien.

3

Selskapet har en etablert, men udefinert kultur.

4

Selskapet opplever manglende resultater selv om det er kommunisert en ny strategi.

5

Selskapet har tenkt at det trengs en ny kultur, men er usikker på hvilken.

6

Selskapet har mye organisasjonsmessig støy uten å ha funnet rot-årsaken.

innovasjon utviklingsprosess