Strategi startpakke 2030

Las Vegas

Dager
Timer
Minutter
Vi har reist. Bli med neste gang!

Er du og din bedrift klar for 2030?

Har du og din bedrift det som skal til for å være en ledende aktør i deres bransje de kommende årene? Dagens globale markedssituasjon viser at nye disruptive selskaper og forretningkonsepter i stadig større grad utfordrer de etablerte virksomhetene som tidligere har hatt en sterk markedssituasjon i sin bransje. Tendensen er den samme over hele verden og inkluderer også oss i Norge.  

Les mer nedenfor og meld deg på STI’s «Strategi startpakke 2030» for ledergrupper med oppstart Q4 2019! 

Programmet inkluderer studietur til “2020 Consumer Technology Association Conference” i Las Vegas 7-10 januar.

Oversikt over programmet

1: KULTURKARTLEGGING

Vi kartlegger ledergruppens faktiske kultur og verdier og skaper en bevissthet rundt bedriftens NÅ-situasjon

2: 3 TIMERS INNSIKT OG STRATEGIWORKSHOP

Definere bedriftens nå-situasjon og strategiske mål inkl. presentasjon av ledergruppens faktisk kultur og verdier

3. STUDIETUR TIL TEKNOLOGIMESSEN CES I LAS VEGAS

Sammen med øvrige bedrifter/ deltakere reiser 1-2 pers fra hver bedrift på studietur for å observere, lære og innhente ny kunnskap STI fasiliterer samlinger under turen

4. 2 TIMERS FELLES WORKSHOP

I etterkant av CES messen inviterer vi til en felles workshop for alle ledergruppene der deltakerbedriftene og STI deler innsikt og egne refleksjoner fra teknlogimessen ift fremtidig strategi

Disrupt or be disrupted

Står du og din bedrift i fare for å bli «disruptet» av nye aktører i markedet eller er dette en problemstilling som ikke gjelder deg og din bransje?

Etablerte virksomheter kan se på nye disruptive forretningskonsepter både som en trussel og som en mulighet, men uansett hvordan man tolker det så vil en endret markeds og konkurransesituasjon etter all sannsynlighet også kreve en omstilling hos bedrifter som har eller tidligere har hatt en sterk markedsposisjon i sin bransje.

Bedrifter som ikke evner å vitalisere og fornye sine forretningsmodeller, sin strategi og sin konkurransekraft vil ifølge det rennomerte konsulentselskapet Fortune500 sakke akterut i sine respektive bransjer.

STI fasiliterer en strategi startpakke med oppstart Q4 2019

STI gjennomfører «Strategi startpakke 2030» for ledergrupper der vi fasiliteter din ledergruppes innovasjons og strategiprosess gjennom å kartlegge bedriften kultur, gjennomføre to interne workshops samt fasilitere en studietur til CES i Las Vegas der 1-2 personer fra din ledergruppe får anledning til å delta. Vårt mål med programmet er å gi deg og din ledergruppe «starthelp» til å påbegynne eller videreføre arbeidet med å vitalisere og fornye egen forretningsmodell for å styrke bedriftens konkurransekraft de kommende årene. Å skape økt konkurransekraft er ingen quick fix, det krever en investering i fremtiden gjennom endring og utvikling. En god strategi inkluderer også gode verdier for bedriften og de ansatte. STI fasiliterer din ledergruppe i dette arbeidet.

Vær rask!
Vi har kun plass til 10 deltakende selskaper i programmet.

Pakketilbudet krever en lav investering i både tid og penger. Programmet vil gi deg og din ledergruppe verdifull innsikt når dere skal planlegge din bedrifts strategi og deres planer for 2020 og årene fremover.

  • Dette er en eksklusiv mulighet. Vi har kun plass til 10 selskaper i dette opplegget (med 1-2 deltakere fra hver bedrifts ledergruppe)
  • Målgruppe: Ledergruppe / toppledere
  • Verdi for hele ledergruppen, strategisk innsikt må eies og deles av hele ledergruppen. Ikke bare representantene for bedriften som reiser på studietur til CES i Las Vegas STI fasiliteter og sørger for å dele innsikt, relevans og refleksjoner med deltakerbedriftenes ledergruppe i etterkant av studieturen til CES i Las Vegas
  • Pakketilbudet krever liten investering i både tid og penger
  • Perfekt for Ledergrupper som ønsker å løfte blikket inn mot fremtiden, planlegge en ny kurs – eller oppdatere strategi for 2020 og de nærmeste årene
  • Spesielt relevant for mange kunder som i disse dager og uker er i gang med budsjettplanlegging for 2020

Meld interesse

Bli med utenfor komfortsonen og bli inspirert til videre vekst og utvikling!

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Digital læring med STI