Bli en dyktig læringsdesigner!

Pris

For kunder:
kr. 2 490,-

For IKKE kunder:
kr. 5 490,-

Tid og sted

2. april 2019
09:00 – 15:00

Sted:
Innspurten 15, Jotunheimen

Målgrupper

HR-ansvarlig, ledere med personalansvar, coacher, opplæringsansvarlige

INVITASJON TIL WORKSHOP – BLI EN BEDRE LÆRINGSDESIGNER 1.0!

Organisasjoner som evner å lære raskere enn sine konkurrenter har et bærekraftig konkurransefortrinn. Med økt antall tilgjengelige opplæringsverktøy, er behovet for å utvide kompetansen innen læringsdesign større enn noensinne.

«Evnen til å lære fortere enn konkurrentene er trolig det eneste varige konkurransefortrinn».
(Senge 1990)

Så hva skal til for å designe gode opplærings- og utviklingsprogrammer?

I løpet av én dag får du innsikt i:
• Trender innen læring og utvikling
• Hvilke forventninger som stilles til en læringsdesigner
• Suksesskriterier for design av utviklingsprogram
• Anbefalte læringsformer og virkemidler som kan benyttes for å stimulere de ulike læringsstilene
• Hvordan vi stimulerer til selvstendig utvikling og etablerer en lærende bedrift
• Metoder og modeller du kan ta i bruk umiddelbart

Hva har størst påvirkning på læringsutbyttet?
STI har over 30 års erfaring i å designe fysiske samlinger. De 10 siste årene har vi kombinert online læring og fysiske samlinger. Å blande læring har hatt positiv påvirkning på læringseffekten. For å få svar på hvorfor, har vi spurt 4 000 deltagere om hva som i størst grad motiverer dem til å ta i bruk ny læring. Det entydige svaret er STIs evne til å kombinere ulike læringsformer. Nå ønsker vi å dele våre erfaringer med deg.

Læringsdesign er et høyaktuelt tema, og omfatter hele læringsprosessen, både på de fysiske samlingene og det som skjer i mellom. Å blande disse to læringsformene på en god måte gir en enda større læringseffekt.
For mange med opplæringsansvar krever dette ny digital kompetanse, omstilling og nytenking.

I workshopen vil det blir rom for erfaringsutveksling og læring i praksis.

Det kreves ingen forkunnskap, men det vil kreve at du i forkant setter av ca. 30 minutter til forberedelser. Oppgavene vil bli sendt digitalt.

FOREDRAGSHOLDERNE

Gerda Merete Sørli Brechan, Product Manager STI progress

Som produktansvarlig for vår digitale læringsplattform har hun en unik kunnskap og erfaring om hvilke rammeverk og designprinsipper som sikrer læringseffekt.

Lene Moe Bjørkheim, seniorkonsulent

Lene har, siden hun startet i STI i 2013, designet og gjennomført opplærings- og utviklingsprosesser for medarbeidere og ledere innen de fleste bransjer. Hun har erfart viktigheten av å etablere godt forankrede læringsstrategier på fysiske og digitale treningsarenaer.

PÅMELDING

Skriv inn og trykk Enter for å søke