3 TIPS FOR Å SETTE EFFEKTIVE MÅL SOM MOTIVERER DINE ANSATTE

3 TIPS FOR Å SETTE EFFEKTIVE MÅL SOM MOTIVERER DINE ANSATTE

Å sette mål kan ofte være like vanskelig som å oppnå dem! Her er tre ting du må huske når du skal etablere effektive mål sammen med de ansatte. Les tre tips for hvordan du kan etablere smarte og effektive målsettingsprosesser som kan motivere dine  medarbeidere.

Original artikkel: How effective goal-setting motivates employees
McKinsey & Company, desember 2017

Redigert og oversatt til norsk av
Ulf Rasmussen, Chief Specialist Consultant

Mange medarbeidere misliker årlige prestasjons og effekt vurderinger i forhold til mål og ambisjoner som ledelsen i selskapet har definert!  Selv ansatte som presterer på høyt nivå kan bli demoralisert av stive eller vilkårlig mål som de ikke selv har fått være med å sette. Men hva om du kunne snu den vanlige resultatvurderingen slik at det ble en positiv opplevelse der de ansatte får økt motivasjon til å lære og vokse?

Mens mål lenge har vært brukt som et kvantitativt mål for prestasjonsutvikling og ytelse, har mange organisasjoner erfart at en målsettingsprosess både tar mye tid og sjelden viser seg spesielt effektiv. Nå viser ny forskning fra konsultentselskapet McKinsey at dersom målsettingsprosessen blir gjennomført på en riktig måte, vil man forbedre de ansattes engasjement på en måte som hever både ytelse og resultater.

Last ned gratis e-bok:
Hemmeligheten bak fornøyde ansatte

1. INVOLVERE DE ANSATTE I MÅLSETTINGSPROSESSEN

Formålet med mål er å hjelpe ansatte med å forbedre sine prestasjoner og resultater, derfor er det fornuftig å inkludere dem i hele prosessen. Å sikre at de ansatte involveres, kan bidra til å oppnå korte og langsiktige mål. Ledere bør i denne forbindelse sammen med medarbeidere definere og utvikle mål som er SMART’e (spesifikke, målbare, ambisiøse, resultatorienterte og tidsbegrenset).

Ved å sette mål med hjelp av SMART metoden, inspirerer det medarbeidernes forpliktelse og «eierskap» til å oppnå målene som blir satt. Å oppmuntre de ansatte til å sette «stretchende» mål vil også bidra til å pushe prestasjonene og fungerer som en motivasjonsfaktor for kontinuerlig utvikling.

2. LINK MEDARBEIDERNES INDIVIDUELLE MÅL TIL BEDRIFTENS FORRETNINGSMÅL

I selskaper som har effektive måleparametere, sier 91% av disse bedriftene at de ansattes mål er knyttet til virksomhetens satsningsområder. Forklaringen på dette er enkel: De ansatte vil bli mer effektive og produktive hvis de kan se hvordan egne personlige mål passer inn i det store bildet for selskapet. De siste årene har stadig flere selskaper knyttet organisatoriske forretningsmål til funksjonelle forretningsmål og deretter til slutt konvertert dem til teambaserte mål. Dette har oppmuntret til ansvarlighet og bedre prestasjoner hos medarbeiderne når de forstår den direkte påvirkningen av det de gjør.

3. TILPASS MÅL TIL SANNTID

Mål bør bli sett på som dynamiske og utviklende for både medarbeiderne og selskapet, og ikke statiske elementer. En vanlig feil er å sette mål i januar og deretter glemme eller neglisjere dem resten av året. De fleste vet at bedrifters situasjon vil svinge og variere gjennom året. Hvis man ikke følger opp målene som er satt, kan det virke demoraliserende på de ansattes motivasjon.

Målene som settes bør av den grunn både tåle og tilpasses endringer i miljø eller bedriftens situasjon.  Bedrifter som er dyktigst på dette oppdaterer sine mål hvis forutsetningene for målene uventet endres. Dette bidrar til at de definerte målene fremdeles oppleves som meningsfylte, samt at det skaper et prestasjonsbasert styringssystem som motiverer til økte prestasjoner.

Å sette mål trenger på ingen måte å være kjernen av de ansattes arbeidsoppgaver eller hva de gjør. Gjort på riktig måte så kan det å sette individuelle medarbeidermål styrke medarbeiderens forpliktelse i forhold til bedriftens overordnede mål samt tydeliggjøre den ansattes egen rolle! Kanskje èn av de aller sterkeste driverne for en virksomhets helse.

Kilde: Mckinsey & Company
Original artikkel: How effective goal-setting motivates employees

VI HØRER GJERNE FRA DEG

Ta en prat med oss om hvordan DU kan sette effektive og motiverende mål for dine medarbeidere!

Gratis første møte

Ta en uforpliktende samtale med oss. Vi hjelper deg med strategivalg, bransjeutfordringer og salgsledelse.

sti_logo_isolated_white_rgb
Ulf Rasmussen i Euro Business School

Ulf Rasmussen

Chief Specialist Consultant

Ulf har jobbet gjennom mange år som konsulent, rådgiver og foredragholder innen STI’s, (tidligere Euro Business School) nøkkelområder salg, service, KAM og salgsledelse. Han har i disse årene vært faglig og praktisk ansvarlig for et stort antall utviklingsprosesser i ulike bransjer og for ulike kunder. I tillegg til konsulent- og foredragsholder-rollene har Ulf også opp gjennom årene vært med som gründer og eier og startet opp andre selskaper.

Anbefalte innlegg
kundereisen-stinorway