Hvorfor bygge prestasjonskultur?

I næringslivet er det uvanlig å trene før man konkurrerer. I idretten er det helt utenkelig å ikke trene før man konkurrerer. De næringslivslederne som forstår, og sørger for å endre fokuset fra kun å måle driftsresultater og marginer til å bygge en prestasjonskultur, de kommer til å skape ekstraordinære resultater.

Skribent: Rune Bjerken.

I idretten er det helt opplagt at alle må trene for å prestere godt, spesielt om en ønsker å oppnå gode resultater. Treningsiver over tid, og fokus på utvalgte arbeidsoppgaver vinner ofte frem. Mister du fokus på arbeidsoppgavene underveis, ender det med et dårlig resultat. Næringslivet har mye å lære av idretten på dette området, kanskje spesielt på å gå mer målrettet og systematisk til verks med fokus på hva og hvordan en skal påvirke atferden bak prestasjonene?

Trening er ferskvare og måling på utvalgte prestasjonsområder og utvikling av disse, har betydelig innvirkning på det endelige resultatet.

Skap en prestasjonskultur som bygger på trening og utvikling

Bygger man en prestasjonskultur som hele tiden ønsker å utvikle seg og bli flinkere på utvalgte innsatsfaktorer, ja da kan man oppnå ekstraordinære resultater. Det kan derfor være svært lønnsomt å se nærmere på hvilke prestasjonsområder som påvirker og skaper gode resultater.

Mange næringslivsledere omfavner idretten og vinnerkulturer, men gjør kun noen spede forsøk på å ta i bruk prestasjons- og treningskulturen som brukes der. Og det er urovekkende å observere at næringslivets treningsarena, der en prøver og feiler, er ute i reelle kundemøter hvor risikoen er stor for å mislykkes.

Varig kompetanseløft

En må ikke glemme at det er menneskene ute i organisasjonen som skaper resultatene og at de har behov for faglig utvikling. De trenger å føle at de utvikler seg og lærer noe nytt. Dersom de ikke får muligheter til å utvikle seg og øke kompetansen, kan dette skape en frustrasjon som svekker lojaliteten. Samtidig har vi vel alle opplevd at kursdeltakere kommer tilbake inspirert og klare for å ta fatt på en ny hverdag, men så tar hverdagen tak og vi faller tilbake i gamle vaner; med andre ord: vi ender opp med at endringene uteblir. Så hvordan tilrettelegge for varig endring av atferd?

Kundemøter blir gjerne evaluert ut i fra selgerens subjektive opplevelse, da har du ikke særlig kontroll på kanskje en av de viktigste inntektsstrømmene i selskapet. Når salgslederen i tillegg kun måler på resultater som antall salgsmøter og salg i kroner, blir det for enkelt. Kanskje ville du fått et mer nyansert bilde av salgsprestasjonene om du måler kvaliteten på områdene som faktisk fører frem til et salg?

Vår erfaring viser at resultatene kommer når medarbeidere måles på områder de selv kan påvirke og verktøyene evaluerer og viser fremgang på disse områdene over tid. Dedikerte, engasjerte og prestasjonsfokuserte medarbeidere er nøkkelen til suksess.  Betydelige potensialer kan tas ut når hver enkelt leder og medarbeider trener over tid og løpende får nødvendig feedback og coahing.

Prestasjonsfokus som bygger kultur og systematikk kan skape ekstraordinære resultatforbedringer.

Rune_02

Om Rune Bjerken:

Han har bred erfaring fra forretningsutvikling i fra flere selskaper som daglig leder og partner. I tillegg har han jobbet som grunder og entreprenør i programvare og konsulentvirksomhet, og har erfaring fra entreprenør og helsesektoren.

I STI har Rune produkt og salgsansvaret for GAP Vision, et innovativt verktøy som understøtter en prestasjonskultur. Vi måler og forbedrer dine kunderelasjoner hvor du kan få feedback i realtid så du løpende kan følge med på prestasjonsutviklingen.

Les mer om Rune.

Nye innlegg

Skriv inn og trykk Enter for å søke