STYRKET ANGREPSSETT I MARKEDET-
KOMPETANSE SOM VIRKEMIDDEL

Verdien av e-læring og digitale utviklingsprosesser

Som salgsdirektør med linjeansvar i en markedssituasjon preget av økt konkurranse, press på priser og marginer, valgte jeg oppgradering av kompetanse som en del av et offensivt angrepssett mot markedet. Justert kompetansestrategi ga økt kompetanse, mestring og bedre samarbeid mellom alle roller i salgsorganisasjonen som var gjensidig avhengig av hverandre. Selgere møtte kunder med større trygghet og mer selvtillit. Resultatene lot ikke vente på seg.

Skrevet av Randi Næss,
seniorkonsulent i STI Norway.

Jeg har hatt gleden av å følge en bransje fra duopol og harmoni til tøff konkurranse med press på priser og marginer. Organisasjonen var preget av tenkning rundt effektivitet og kutt i kostander, men det ble også gitt rom for å være kreative ift. inntektsmuligheter og andre tiltak for å styrke virksomhetens angrepssett i markedet. Den gang tok vi alle salgsledere, selgere og salgsstøtte ut av operativ drift. Dette kostet tid og penger. Det kostet også kundefokus, men var allikevel verdt investeringen i et lengre perspektiv.

Sjekk ut STI Progess
Vår nye e-læringsportal

NYE MULIGHETER FOR DIGITALE LÆRINGSPROSESSER: E-LÆRING

I dag kan virksomheter få mer læring ut av investerte kroner ved å benytte mulighetene som digitaliseringen gir. I STI-Norway har vi stor tro på blended learning, en optimal kombinasjon mellom fysiske aktiviteter og online aktiviteter som ivaretar det beste fra to verdener. I praksis betyr dette at deler av kompetanseutviklingen skjer på nett, mens andre deler skjer på samlinger. Aktiviteter før, under og etter moduler støttes av teknologi på en måte som styrker læringen. Bonus er at læringsprosessene også oppfattes som morsomme og motiverende på en hensiktsmessig måte.

TEKNOLOGI SOM DRIVER I ET TØFFERE MARKED – HVORDAN MØTER DIN VIRKSOMHET DETTE?

Over 15 år fulgte jeg en bransje hvor teknologi var drivende for utviklingen. Teknologi var premissgiver i all forretningsmessig utvikling, i distribusjonsstrategier, i produkt- og konseptutvikling og i kundeutvikling. Luftfart og reiseliv var tidlig ute. I dag er de fleste bransjer i samme situasjon. Jeg bruker i dag min prosess- og endringskompetanse til å utvikle fremtiden bedrifter. Det finner jeg meningsfullt og morsomt.

3 STEG FOR RASKT OG ENKELT KOMME I GANG MED EN OFFENSIV DIGITAL KOMPETANSESTRATEGI

Under finner du mine 3 steg for raskt og enkelt komme i gang med å tydeliggjøre en offensiv digital kompetansestrategi:

  1. Få oversikt over dagens kompetanse nå og fremtidsbehov i tråd med trender og tendenser i markedet.
  2. Skaff deg oversikt over hvilke muligheter digitaliseringen gir for din virksomhet, hensyntatt dagens ståsted og fremtidens ambisjoner.
  3. Strateg og plan. Etabler en offensiv digital kompetansestrategi og –plan som kombinerer fysiske aktiviteter og online aktiviteter.

 

Lykke til med en mer offensiv, og kanskje digital, kompetansestrategi!

Lurer du på hvordan vi i STI Norway jobber med e-læring?
Klikk på knappen nedenfor og les mer.

Randi Næss

Senior Consultant STI e-training

Randi har ledet og deltatt i mange kommersielle utviklingsprosjekter hvor teknologi har vært drivende i utvikling av produkter, tjenester, konsepter, kommunikasjon- og distribusjonskanaler. Hun er kreativ og nytenkende, har erfaring som gründer og fra kommersialiseringsprosesser fra idè til marked.

Anbefalte innlegg

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Meld deg på vårt nyhetsbrev

kundereisen-stinorwayUng mann_e-læring