Bli en digital endringsleder

– fem steg mot en effektiv lønnsom og digital endringskultur

Når vet du at du har en effektiv og lønnsom digital læringskultur? Mange tenker og diskuterer, mens andre har tatt steg mot en digital læringskultur. Når små steg er del av en plan mot et overordnet mål om digital læringskultur, har organisasjonen startet på en spennende reise. Denne reisen lykkes ved at prosessen er planlagt og styres underveis – jeg kaller det gjerne digital endringsledelse av læringsprosesser.

Skrevet av Randi Næss, seniorkonsulent STI

Når vet du at virksomheten har en effektiv og lønnsom digital læringskultur?

Du har en effektiv, lønnsom og digital læringskultur når læringsprosesser og den naturlige måten å søke informasjon, kompetanse og utvikling for medarbeidere er støttet av hensiktsmessig teknologi.

Bli digital endringsleder og utgjør en forskjell for dine medarbeidere og kunder!

Den digitale endringsreisen kan være utfordrende men spennende under gode rammebetingelser hvor alle ledere er bevisst sin rolle som endringsleder. I dag når alle bransjer er i endring og omstilling bør alle ledere se på seg selv som endringsledere. En av de viktigste driverne fremover er teknologi. Som leder bør du jo før jo heller bestemme deg for å omfavne teknologi, eller enda mer offensivt bestemme deg for å elske teknologi. Husk, det du ikke er god på kan du trene på. Ingen er verdensmester over natten, så her gjelder å tenke at du skal bli bedre og bedre uke for uke. Det gjør ambisjonen enklere tilgjengelig.

Fem steg mot en effektiv, lønnsom og digital endringskultur:

  1. Sett ambisjonen – vi ønsker en digital kompetansestrategi og aktivt utøve endringsledelse for å nå vår ambisjon om en effektiv og lønnsom digital læringskultur. Ambisjonen forankres hos øverste ledelse.
  2. Avdekk kompetansepotensialer nå og for en forventet fremtid.
  3. Søk mulige samarbeidspartnere og finn riktig partner for din virksomhet.
  4. Gjør forarbeidet og etablere fundamentet for en klok utviklingsprosess, tilpasset din virksomhet, virksomhetens rammebetingelser og ambisjoner.
  5. Utøv klokskap og god endringsledelse underveis i prosessen. I praksis betyr det blant annet å feire små gevinster, dele suksesshistorier på veien og synliggjør gode rollemodeller.

Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future

John F. Kennedy

Lykke til som digital endringsleder!

Nye innlegg

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Meld deg på vårt nyhetsbrev