Hva utløser gode resultater?

Bedrifter må vite hva som skaper gode resultater for å prestere bedre i fremtiden. Resultatene påvirkes av forutsetninger og prestasjoner. Forutsetninger er rammebetingelser som bedriften ikke kan gjøre noe med. Mens prestasjoner er hva bedriften gjør innenfor disse forutsetningene. Hva er fokuset i din bedrift?

Rammebetingelser er ofte vanskeligere å endre. Det bedrifter derimot kan påvirke, er prestasjonene innen de rammeverkene som er gitt. Man vil alltid oppleve noe frafall av kunder eller sviktende salg, men i mange tilfeller kunne det vært unngått ved å kartlegge hvilke prestasjoner som skaper verdi hos kunden. Om tapte kunder fremhever at årsaken til å bytte leverandøren skyldtes lang behandlingstid på service, så er dette et områdene hvor bedriften kan forbedre sine prestasjoner.

Verdikjeden, altså summen av prestasjonsområder, er forskjellig for ulike prosesser i bedriften. Det er annerledes å jobbe med å innhente nye kunder enn å jobbe med eksisterende kunder. Selgere som jobber med nysalg må kartlegge hvilke prestasjoner i verdikjeden som gir flest kunder. Konsulenter som jobber med eksisterende kunder må kartlegge hvilke prestasjoner som er verdibyggende for kunden og øker lojaliteten.

Lurer du på hvilke faktorer som gir ønsket effekt i din bedrift? Se Morten Brandt snakke om dette på SalesPal.no. Se denne sendingen og mange andre gratis frem til 31. desember.

Nye innlegg

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Har dere tilfredse eller engasjerte ansatte?