Kundens mål er nøkkel til å selge

For å tilby noe som er en del av fremtidsbilde må bedriften kjenne til kundens mål. Her skiller gode selgere seg fra resten. Å hjelpe kunden å oppnå sin målsetting er kanskje selgernes viktigste oppgave. Bedriften må finne ut hvordan produkt eller tjeneste passer inn i kundens mål.

Beslutningstagere i en bedrift tenker mer på fremtiden enn på dagens situasjon. Det er en lederoppgave å sørge for å være godt rustet til å takle fremtidige utfordringer og ta ut potensialet i bedriften. Har kan selgere ha en viktig rolle om de spiller kortene riktig. Og husk; kunden vil antakelig ikke fortsette akkurat som de gjør i dag – da hadde du ikke vært der. Bedrifter må i større grad sette seg inn i kundenes fremtidige behov for å lykkes.

Etter en innledende fase i salgsmøtet hvor bedriften har fokusert på kundens nåsituasjon, er tiden kommet for å undersøke nærmere hvordan dine løsninger kan bli en del av kundens fremtidsbilde.

Her er noen fokusområder for å avdekke kundens mål:

  • Still spørsmål rundt utfordringer og muligheter i fremtiden
  • Let etter verdiområder hvor dine tjenester og produkter kan være aktuelle. Noter.
  • Kom gjerne inn på ditt produkt eller tjenester, men unngå å fokusere på produktegenskaper.
  • Still spørsmål som; Hvordan kan dette være nyttig for dere i framtiden? Hvordan vil et slikt produkt støtte måloppnåelse i din bedrift?
  • Hjelp kunden til å drømme. Drømmer med en plan får ting til å skje!

Å snakke om framtidens utfordringer og muligheter kan virke samlende i et salgsmøte og skaper ofte god kjemi mellom din bedrift og kjøper. Selgere som lykkes har et bevisst forhold til hvordan drømmer avdekker og skaper behov. Er selgerne i din bedrift en av disse?

Nye innlegg

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Tøffere krav til salgsledere