BUTIKKLEDERUTVIKLING

BUTIKKLEDERUTVIKLING

Vi vet at vi bidrar best når vi har innsikt i beste praksis hos våre kunder. I tillegg har vi med oss vår kompetanse og velprøvde konsepter. Sammen med våre kunder forankrer vi hva vi skal trene på og hvordan dette skal følges opp før vi starter.

Verdifull investering

Det er en stor investering å samle alle butikkledere på samlinger sentralt og/eller regionsvis. Den største investeringen er å ta lederne ut av jobb og erstatte timene i butikk. I tillegg kommer utgifter til reise, overnatting og bespisning.

Likevel er det mange butikkjeder som opplever den positive effekten av å kjøre butikklederutviklingsprogrammer i samarbeid med oss. Butikklederen er den viktigste ressursen du har, og det er mange eksempler på at forskjellen mellom en dyktig og middels butikkleder kan utgjøre 30% forskjell i årlig omsetning.

«Train the trainer»

Vi er opptatt av at lederne selv skal eie prosessen og at de selv skal etablere og forbedre treningen internt. De fleste ledere er ikke trygge på hvordan de skal drive trening internt og da klarer de heller ikke å prioritere tid til det i en hektisk hverdag.

Vi sørger for at lederne lykkes i rollen som salgsleder og opplæringsleder. Lederne skal vite hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det og ikke minst hvorfor. Neste steg for å sikre varig endring er å trene på de viktigste oppgavene en salgsleder/opplæringsleder skal gjøre. Da kommer resultatene!

Fremtidens utviklingsarena

Våre butikklederprogrammer kan bestå av en kombinasjon mellom måling på kundeopplevelse, e-læring, butikkledersamlinger, elektronisk treningsdagbok, salgstrening i butikk hvor leder selv kjører dette og coaching av regionsledere/kjedeledelse.

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Meld deg på vårt nyhetsbrev