0

Blended Learning

«Blended learning, eller blandet læring på norsk, er et flott buzzord – men det som er viktig er jo hva det dreier seg om», sier Klafstad. «Læring kan skje på mange plattformer, både bevisst og [...]

0

Skreddersydd videotrening

Virksomheter bruker mye ressurser på å utvikle sine ansatte for å ivareta sine konkurransefortrinn. Ledere, mellomledere og medarbeidere møter en hektisk hverdag, og det er stadig vanskeligere å [...]

0

«Ingen» stoler på selgere

I en ny undersøkelse blant 1000 nordmenn kommer det frem at svært få har tillit til selgere. Kun 12 prosent stoler på at det produktet som passer best for dem anbefales, og kun tre av ti stoler [...]