Danske Solar Group kjøper Euro Business School og satser på nordisk utvidelse av selskapet.

test

Solar Group er et ledende sourcing- og serviceselskap, som opererer primært innen elektro, VVS og ventilasjonsteknologi. Kjerneforretning er produktleveranser, verdiøkende tjenester og optimalisering av sine kunders virksomhet.

Solar etterstreber å forstå sine kunders unike og reelle behov for å gi relevante, tilpassede og verdiøkende tjenester, som gjør deres kunder til vinnere i sine markeder. Med oppkjøpet av Euro Business School styrkes dette viktige område, blant annet ved å videreutvikle Solarskolen og utvide tjenestespekteret til Solars kunder. Solar, på lik linje med Euro Business School, tror på kraften i utvikling.

Euro Business School AS vil fortsatt ha hovedkontor på Helsfyr i Oslo, og styre virksomheten videre derfra. Alle gründerne og medarbeidere fortsetter i selskapet og virksomheten fortsetter som før, bare enda bedre rustet til å møte fremtiden i en bransje i sterk utvikling.

For Euro Business School betyr overtakelsen av Solarskolen (fra 1.januar 2017), med ca. 10.000 kursdeltakere/år, et godt fotfeste i de nordiske landene. Virksomheten i spesielt Sverige og Danmark, skal utvides til å kunne dekke behovet til våre nordiske kunder.

Økt finansiell styrke gjør at vi i enda større grad kan videreutvikle tjenester og produkter som trengs for å møte fremtidens læringsarenaer. Dette gjelder spesielt digital læring for flere kundesegmenter enn i dag. Flere dyktige medarbeidere skal på plass, og med økt innsikt og kunnskap, vil vi enda større grad bidra til å utvikle fremtidens bedrifter.

Kundefokus og kvalitet i alle ledd er utgangspunktet for alt vi gjør. Vi vil også i fremtiden levere de beste løsningene for å oppnå våre kunders ønskede resultater.

Har du spørsmål knyttet til vår nye virksomhet, nøl ikke med å ta kontakt med undertegnende.

Vennlig hilsen

Per Kjetil Parr
Adm.dir
Euro Business School AS
per@sti-norway.no + 47 908 90 509

Om Solar Group

Solar Group er et ledende sourcing- og serviceselskap som hovedsakelig fokuserer på produkter innen elektro, VVS og ventilasjon.
Vi søker etter å forstå våre kunders unike behov for å kunne gi en optimalt tilpasset leveranse, som gir merverdi og gjør våre kunder til vinnere i sine markeder. Som et sourcing- og serviceselskap fokuserer vi på hver enkelt kunde individuelt. Vi jobber tett sammen med kundene for å kunne tilby skreddersydde løsninger som støtter deres innsats for gode leveranser. Dette resulterer i kontinuerlig prestasjonsutvikling og økt lønnsomhet.
Ved hjelp av vår effektive og presise logistikkoperasjon øker vi våre kunders produktivitet. Vi leverer rett løsning til rett tid. Dette kan vi gjøre fordi vi har det beste distribusjonsapparatet og dedikerte medarbeidere i alle ledd.
Solars totale omsetning var DKK 10,6 mrd i 2015, med totalt 3.000 ansatte.
Solar A/S er notert på Nasdaq Copenhagen, symbol Solar B, og har vært børsnotert siden 1953. Aksjen er inkludert i MidCap+ indeksen.
Styreformann i Solar Gruppens Board of Directors er associate professor, lic scient. Jens Borum. Exceutive Board ledes av CEO Anders Wilhjelm og CFO Michael H. Jeppesen.

Om Euro Business School AS

Siden 1988 har Euro Business School jobbet med å utvikle bedrifter innen salg, service, ledelse og forretningsprosesser. Selskapet er i dag Norges største og ledende konsulentselskap på sitt felt, og retter seg mot bedriftsmarkedet (B2B), retail (B2C) og kundeservicefunksjoner. Med utstrakt bruk av innsikt fra egne målesystemer, kurs og prosesser, samt e-læring og film, skaper Euro Business School gode resultater sammen med sine kunder.

Selskapet har lært av de beste og lært opp de beste, og baserer sine virkemidler, metodikk og erfaring på hva som fungerer for kundegruppen gjennom skreddersydde utviklingsprogrammer. Blant kundene finnes noen av de sterkeste merkevarene i Norge, og selskapet har stor grad av gjenkjøp. Euro Business School har de siste årene skapt gode resultater, spesielt på grunn av sin satsning på digitale læringsplattformer. De har i dag 42 ansatte med ulik kompetanse, som i team bidrar til kundens verdiskaping.

Vi utvikler fremtidens bedrifter gjennom innsikt, kunnskap og mestring.

Vi gjør en forskjell!