E-læring

Læring og utvikling av medarbeidere via digital læring

Måten medarbeidere tilegner seg læring har forandret seg drastisk de siste årene. Informasjon er lettere tilgjengelig enn noensinne og medarbeidere forventer i stor grad at arbeidsgiver legger til rette for læring og utvikling på en ukomplisert måte. Vår erfaring er at arbeidsgivere som tilbyr digital læring (og utvikling) for sine medarbeidere får bedre resultater og mer fornøyde medarbeidere.

Læringsstrategi
For å sikre en god digital læringsstrategi som gir resultater er det noen viktige suksesskriterier man bør ha i bakhodet:

  • System: Læringsplattformen må være intuitiv både for medarbeider, leder og administrator slik at den kan brukes i en hektisk hverdag.
  • Innhold: Læringen som ligger i plattformen må oppfattes som relevant og gi læringsutbytte.
  • Implementering: Vår erfaring er at kundene trenger en sparringspartner for å sikre at plattformen blir tatt i bruk og gir resultater.

Noe av det viktigste vi gjør med våre kunder er å tilpasse den digitale læringsstrategien til deres hverdag. Basert på bedriftens bransje, størrelse og kultur gir vi råd om hvordan vi skal lansere plattformen og videreutvikle den etter hvert som det blir en større del av hverdagen. Enkelte ganger lanserer vi plattformen med ett eller to online kurs, andre ganger lanserer vi ett totalt læringsunivers med alt fra spill basert læring til medarbeideroppfølging. Å ha en plattform som kan skaleres ettersom organisasjonen utvikler seg er helt avgjørende for å lykkes.

SMART Academy for elektrobransjen
SMART Academy er en skreddersydd e-læringsportal for elektrobransjens kjeder, grossister og frittstående bedrifter i bransjen. Læringen strekker seg fra de lovpålagte FSE-kursene til kommunikasjon, salgsforståelse og ledelse.

Se video om SMART Academy