EVALUERING AV SALGSPROSESSEN

EVALUERING AV SALGSPROSESSEN 

Evaluering av salgsprosessen: Hvordan presterer din bedrift på salg

Hvor gode er dine selgere i salgsprosessen? Hvilke prestasjoner er avgjørende for at kunden kjøper? Og hva kjennetegner de som selger mest i din bedrift? Hvilke ferdigheter skal ledelsen fokusere på? Hvilken verdi vil en evaluering av salgsprosessen har for din bedrift?

Salgsyrket er i altfor stor grad preget av synsing. «Gode selgere er født slik», påstår mange. Vi har en annen tilnærming til å finne ut hva som skal til for å finne beste praksis. Vi spør kundene!

Sammen med nøkkeltall fra bedriften, danner evaluering av salgsprosessen et godt grunnlag til å kunne trene bedriftens selgere på de riktige og viktigste ferdighetene. Slike ferdigheter kan være å oppnå kjemi, være forberedt, avdekke behov, synliggjøre verdi, presentere løsning, lukke salget og følge opp på en god måte. Ved å etablere og sekundere på beste praksis i bedriften, kan man utvikle prestasjonene på områdene med størst betydning for det forretningsmessige resultatet.

Vår erfaring er at bedrifter som har full oversikt over det faktiske prestasjonsnivået og variasjonene innad i virksomheten, har bedre forutsetninger for å lykkes med trening og utvikling av medarbeidere.

Eksempler på spørsmål som stilles i en slik undersøkelse:

  • I hvilken grad opplevde du at det var en god kjemi mellom partene i møtet?
  • I hvilken grad opplevde du at selgeren fra (ditt firma) stilte forberedt til møtet?
  • I hvilken grad opplevde du at partene hadde en felles forståelse for målsettingen med møtet?
  • I hvilken grad opplevde du at selgeren klarte å identifisere og forstå din bedrifts behov?
  • I hvilken grad tror du at et samarbeid med (din bedrift) vil kunne bidra til en økt verdiskaping?