EVALUERING AV SALGSPROSESSEN

EVALUERING AV SALGSPROSESSEN 

Evaluering av salgsprosessen: Hvordan presterer din bedrift på salg

Hvor gode er dine selgere i salgsprosessen? Hvilke prestasjoner er avgjørende for at kunden kjøper? Og hva kjennetegner de som selger mest i din bedrift? Hvilke ferdigheter skal ledelsen fokusere på? Hvilken verdi vil en evaluering av salgsprosessen har for din bedrift?

Salgsyrket er i altfor stor grad preget av synsing. «Gode selgere er født slik», påstår mange. Vi har en annen tilnærming til å finne ut hva som skal til for å finne beste praksis. Vi spør kundene!

Sammen med nøkkeltall fra bedriften, danner evaluering av salgsprosessen et godt grunnlag til å kunne trene bedriftens selgere på de riktige og viktigste ferdighetene. Slike ferdigheter kan være å oppnå kjemi, være forberedt, avdekke behov, synliggjøre verdi, presentere løsning, lukke salget og følge opp på en god måte. Ved å etablere og sekundere på beste praksis i bedriften, kan man utvikle prestasjonene på områdene med størst betydning for det forretningsmessige resultatet.

Vår erfaring er at bedrifter som har full oversikt over det faktiske prestasjonsnivået og variasjonene innad i virksomheten, har bedre forutsetninger for å lykkes med trening og utvikling av medarbeidere.

Eksempler på spørsmål som stilles i en slik undersøkelse:

  • I hvilken grad opplevde du at det var en god kjemi mellom partene i møtet?
  • I hvilken grad opplevde du at selgeren fra (ditt firma) stilte forberedt til møtet?
  • I hvilken grad opplevde du at partene hadde en felles forståelse for målsettingen med møtet?
  • I hvilken grad opplevde du at selgeren klarte å identifisere og forstå din bedrifts behov?
  • I hvilken grad tror du at et samarbeid med (din bedrift) vil kunne bidra til en økt verdiskaping?

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Si ja til vårt nyhetsbrev

Motta lønnsom informasjon om salg, service og ledelse? Motta invitasjoner til våre etterspurte frokostseminarer og arrangementer? Da trenger vi ditt samtykke!

Du kan når som helst endre dine e-postpreferanser, og lese mer om hvordan vi behandler personopplysning i vår personvernerklæring.