Fremtidens utviklingsarena

E-læring for bedrifter

Det er stadig viktigere for bedrifter å utvikle sine ansatte for å beholde sine konkurransefortrinn. Der man tidligere sendte ansatte på kurs, foredrag og seminarer søker man nå etter nye arenaer for trening. Det er vanskeligere å tilby alle ansatte et felles utviklingsarena der de kan trene på aktuelle problemstillinger. Læring kommer i mange former, og vi er opptatt av å utvikle våre kunder.  Vi har idag over 15 000 unike brukere på våre løsninger med e-læring, og 6 000 av disse er ledere.

Fremtidens læringsarena – når og hvor du vil

Kurs, seminarer og foredrag skaper et positivt engasjement og det er hyggelig for ansatte å gjøre nye ting i hverdagen. Det er likevel ikke alle bedrifter som har ressursene til hyppige samlinger for trening og utvikling. Våre kunder ønsker en felles læringsarena for sine ansatte. Da det er relevant og kostnadseffektivt. Det er lettere å få innspill fra ulike fagpersoner og dele bedriftens beste praksis gjennom e-læring.

Økt kompetanse hos ansatte

Tjenesten er utviklet i samarbeid med norsk næringsliv for å møte dagens utfordringer. Det har aldri vært enklere å øke sin kompetanse. Gjennom e-læring kan bedriften trene på ledelse, salg og service. Tjenesten er enkel å bruke, og fungerer på PC, nettbrett og smarttelefon.

Velg mellom allerede eksisterende filmer om kjente problemstillinger eller skreddersydde opplegg som går spesifikt på bedriftens forbedringsområder. Eller rett og slett begge deler. Noen av våre kunder som har valgt å trene på denne måten er Synsam, Hertz, Nordic Choice Hotels og Toyota.