HVORFOR INNOVERE?

 Hvorfor innovere?

Innovasjon kan skape nye, viktige inntektskilder for fremtidens bedrifter.
Men hva skal vi innovere? Hvor ligger nøkkelen til nye inntektskilder når markedet endrer seg?
Første skritt til nye markedsmuligheter er å virkelig forstå kunden.
Antakelser, generalisering og historiske erfaringer hjelper lite.

Enhver virksomhet – offentlig som privat sektor – skaper verdi ved å tilby kunden eller brukeren det den eller de har behov for – på en måte som gjør det enkelt å kjøpe. Da gjelder det å være sikker på at en vet hva det er til enhver tid. I vår tid er kundens behov og ønsker i kontinuerlig utvikling.
Ett av virkemidlene for å imøtekomme kundens nye forventninger er å ligge i forkant ved å investere i nyskapning.

Uavhengig av hva innovasjonsprosessen skal ha som mål, er innsikt om kunden et godt sted å starte. Å basere sine produkter og tjenester på antakelser kan medføre store ressurstap. Likeledes vil det være risikofylt å basere et forretningsområde på informasjon som er utdatert og ikke lenger relevant. Utfordringen er ofte at virksomheten som trenger å innovere selv ikke er bevisst på at teknologi og bransjeglidning er i ferd med å endre kundens lojalitet, preferanser og forventninger. Det har direkte innvirkning på hva og hvordan kunden ønsker å kjøpe. I dag – og i tiden som kommer

  • Hvor godt kjenner du egentlig kunden – hva de ønsker, elsker og hater?
  • Innsikt danner grunnlaget for nyskapning og forretningsutvikling som kan bli den neste store inntektskilden for din virksomhet.
  • Hva er de viktigste driverne for kundens kjøpemønster i dag?
  • Hvilke faktorer endrer bransjen i dag som påvirker kundens forventninger i morgen?