HVA ER INNOVASJON?

HVA ER INNOVASJON?

Den enkleste definisjonen på innovasjon er: nytt – nyttig – nyttiggjort.
Undersøkelser viser at 80% av alle innovasjoner når ikke frem til markedet. Svært ofte er dette fordi prosjektet kommer galt ut allerede fra start.

En idé er en abstrakt tanke om noe nytt, men i innovasjonssammenheng er en idé kun et råmateriale. Idéer utvikles og settes i sammenheng med behov for å skape verdi. Å ha en god idé er ikke det samme som å innovere. En idé kan utvikles til å bli en innovasjon når ideen innfrir alle tre delene i definisjonen: ny, nyttig (for målgruppe) og nyttiggjort (dvs. realisert eller kommersialisert).
Vår erfaring tilsier at mange virksomheter som ønsker å innovere, kun innfrir ett eller to av delene i definisjonen. Det hjelper lite å utvikle en tjeneste som er både ny og nyttiggjort – men ikke oppleves nyttig for målgruppen. Slik vi ser det er dette hovedårsaken til at selskaper feilaktig investerer betydelige ressurser i prosjekter som ikke har reell mulighet til å bli en ny inntektskilde, ei heller returnerer utviklingskostnadene.

Det er helt forståelig at innovasjon for noen kan virke som et usikkert kort å satse på – i alle fall om man ikke er helt sikker på hvordan og hva som skal til for å lykkes.
Undersøkelser viser at 80% av alle innovasjoner når ikke frem til markedet. Svært ofte er dette fordi prosjektet kommer galt ut allerede fra start.
Da kan starthjelp være en god investering for å sikre innovasjonsprosessen de rette verktøyene og forutsetningene som skal til for å lykkes.

  • Definisjonen på innovasjon er: nytt – nyttig – nyttiggjort
  • En idé kan utvikles til å bli en innovasjon når ideen innfrir alle tre delene i definisjonen
  • Undersøkelser viser at 80% av alle innovasjoner når ikke frem til markedet.
  • Hovedårsaken til dette er fordi prosjektet kommer galt ut allerede fra start.