HVA ER INNOVASJON?

HVA ER INNOVASJON?

Den enkleste definisjonen på innovasjon er: nytt – nyttig – nyttiggjort.
Undersøkelser viser at 80% av alle innovasjoner når ikke frem til markedet. Svært ofte er dette fordi prosjektet kommer galt ut allerede fra start.

En idé er en abstrakt tanke om noe nytt, men i innovasjonssammenheng er en idé kun et råmateriale. Idéer utvikles og settes i sammenheng med behov for å skape verdi. Å ha en god idé er ikke det samme som å innovere. En idé kan utvikles til å bli en innovasjon når ideen innfrir alle tre delene i definisjonen: ny, nyttig (for målgruppe) og nyttiggjort (dvs. realisert eller kommersialisert).
Vår erfaring tilsier at mange virksomheter som ønsker å innovere, kun innfrir ett eller to av delene i definisjonen. Det hjelper lite å utvikle en tjeneste som er både ny og nyttiggjort – men ikke oppleves nyttig for målgruppen. Slik vi ser det er dette hovedårsaken til at selskaper feilaktig investerer betydelige ressurser i prosjekter som ikke har reell mulighet til å bli en ny inntektskilde, ei heller returnerer utviklingskostnadene.

Det er helt forståelig at innovasjon for noen kan virke som et usikkert kort å satse på – i alle fall om man ikke er helt sikker på hvordan og hva som skal til for å lykkes.
Undersøkelser viser at 80% av alle innovasjoner når ikke frem til markedet. Svært ofte er dette fordi prosjektet kommer galt ut allerede fra start.
Da kan starthjelp være en god investering for å sikre innovasjonsprosessen de rette verktøyene og forutsetningene som skal til for å lykkes.

  • Definisjonen på innovasjon er: nytt – nyttig – nyttiggjort
  • En idé kan utvikles til å bli en innovasjon når ideen innfrir alle tre delene i definisjonen
  • Undersøkelser viser at 80% av alle innovasjoner når ikke frem til markedet.
  • Hovedårsaken til dette er fordi prosjektet kommer galt ut allerede fra start.

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Si ja til vårt nyhetsbrev

Motta lønnsom informasjon om salg, service og ledelse? Motta invitasjoner til våre etterspurte frokostseminarer og arrangementer? Da trenger vi ditt samtykke!

Du kan når som helst endre dine e-postpreferanser, og lese mer om hvordan vi behandler personopplysning i vår personvernerklæring.