Kommersiell due diligence

Valg av rett løsning krever ikke bare rett diagnose, men enighet om den. Kommersiell due diligence sørger for det.

Det beste grunnlaget for ledere og ledergrupper til å ta gode beslutninger er relevante fakta og relevant innsikt. Det eliminerer synsing, og gir større grad av enighet om utfordringer og prioriteringer. Derfor starter alle våre programmer for forretningsutvikling med en grundig vurdering av organisasjonens kommersielle og strategiske posisjon. Vi analyserer de faktorer som påvirker virksomhetens vekst, omsetning og lønnsomhet, ser på muligheter og potensielle risiko. Vi kaller det kommersiell due diligence.

Due dilligence har mulighet for å avdekke mye, men omfanget tilpasses alltid oppgaven som skal løses. Hver enkelt kommersiell due dilligence er skreddersydd den enkelte virksomhet, og utformes derfor alltid i tett samarbeid med oppdragsgiver. Hensikten er å stille rett diagnose, gi enighet om diagnosen, samt å prioritere strategiske forbedringsområder som skaper forutsigbare resultater for virksomheten. Og gjennom det, økt konkurransekraft.

Kommersiell due diligence

 • Gir faktabasert innsikt
 • Eliminerer synsing
 • Gir enighet om utfordringer
 • Prioriterer lønnsomme tiltak
 • Avdekker potensiale for utvikling
 • Avdekker risiko
 • Setter målbare kriterier for utvikling
 • Kan skaleres etter ønske og behov

 

Ledelse og organisasjon

Kommersiell due dilligence kan, om ønskelig, også avdekke hvordan ledelsen arbeider med organisasjonen:

 • Operasjonell dyktighet
 • Kulturkartlegging
 • Forståelse av strategi
 • Forståelse av verdikjede
 • Forståelse av prosesser og hvordan de understøtter strategien

 

Effektmåling av analyser og tiltak

Ingen analyser med foreslåtte tiltak anbefales med mindre vi kan gjøre prestasjonsmålinger som verifiserer nytten.

 • KPI-struktur
 • Måles det som bør måles?
 • For mange målinger?
 • Gir målingene svar som kan brukes til noe?

Jeg vil vite mer om Kommersiell due diligence og hvordan det kan gjennomføres i min virksomhet. Ta kontakt med meg

Relaterte artikler

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

Avdekk den innsikten om organisasjonen som gjør at vi, sammen med oppdragsgiver, kan stille rett diagnose utløse rå konkurransekraft

Når strategi spise til frokost

Nå kan du identifisere deres eksisterende kultur og ta høyde for den kulturelle motstanden og heller endre den til en medspiller til de strategiske endringene selskapet ditt må ta.