KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE

TILFREDSHETS-

UNDERSØKELSE 

Kundetilfredshetsundersøkelse gir deg verdifull innsikt

Prestasjonene til bedriften påvirker mulighetene til å sikre seg nye kunder og øke mersalg på eksisterende kunder. Kundetilfredshetsundersøkelse gir ledere full oversikt over det faktiske prestasjonsnivået og variasjonene innad i virksomheten.

Skap vekst gjennom kundetilfredshetsundersøkelse

Kundetilfredshetsundersøkelser hjelper din bedrift med å skille seg fra konkurrentene. Spesielt er dette viktig i dagens transparente marked, der alt ligger et tastetrykk unna. Kundeavgang er ikke en årlig hendelse – det skjer kontinuerlig. Sørg derfor for å ha et løpende fokus på kundens oppfatning av din prestasjon og leveranse.

Når du vet, kan du handle!

Se film om hvorfor BoligPartner er opptatt av kundetilfredshet:

Vi har laget en gratis e-bok som inneholder alt du trenger å vite for å sette opp gode kundeundersøkelser og få verdi ut av besvarelsene.