LEDER SOM COACH

 LEDER SOM 

COACH

Coaching handler å om skape resultater gjennom andre. Bak gode prestasjoner står det dyktige ledere. Ledere som har innsett at resultater oppnås gjennom og sammen med sine medarbeidere. Dyktigere ledere kjenner sine medarbeidere, og vet hva som motiverer til å være den beste utgaven av seg selv – hver dag. De gir ikke sine medarbeidere ordre, men får dem til å forstå verdien av deres handlinger. Bli en bedre leder gjennom konseptet Leder som coach. .

Nytteverdi av konseptet?

Leder som coach i praksis består av 5 steg som sikrer at leder sammen med medarbeiderne observerer, reflekterer, setter mål, utarbeider tiltak og konsekvenser, samt bli enige om hvordan dette skal følges opp.  Resultatet er at både ledere og medarbeidere er godt kjent med hva som forventes og forstår hvorfor dette er viktig.

Utfordring?

Mange ledere opplever at de ikke strekker til. Årsakene kan være sammensatte, men det er noen fellesnevnere:

 • Leder bruker mye av tiden på å være operativ, og dette fører til kortsiktig problemløsning.
 • Leder er rekruttert fra egen avdeling og det er utfordrende å gå fra kollega til leder.
 • Høy turnover og sykefravær gjør at det går mye tid til å rekruttere og å lære opp nye.
 • Leder har liten kunnskap om hvordan de skal avdekke årsaken til manglende resultater eller hvordan stimulere til ønsket adferd. Hva er årsaken og hva skal til?
 • Oppfølging, opplæring og utvikling er ikke satt i system og blir nedprioritert
 • Møter og medarbeidersamtaler har ingen konklusjon og plan for oppfølging.
 • Manglende konsekvenser både ved positive og negative resultater.

Målgruppe for Leder som coach – hvem vil ha effekt av dette?

Ledere med personal og/eller resultatansvar.

Hvordan gjennomføres konseptet?

Faglig gjennomgang av stegene i Leder som coach:

 • Observasjon
 • Refleksjon sammen med medarbeider
 • Sette mål
 • Utarbeide tiltak
 • Oppfølging

Utviklingsprogrammets varighet tilpasses den enkelte bedrift basert på antall ledere og deres kompetanse. Elementene i utviklingsprogrammet, Leder som coach, omfatter samlinger, egentrening med video, individuell oppfølging og sertifisering.

Norsk_Tipping

«Euro Business School har gitt oss verdifulle innsikt i egen organisasjon og drift. De er profesjonelle, kan mye om kundeservice og er flinke til å bidra direkte til forbedringsområder»

– Trond Olav Asperud, Leder for kundeservice i Norsk Tipping