LEDEREVALUERING

LEDEREVALUERING 

Hvorfor gjennomføre Lederevaluering?

Løs den umulige lederutfordringen.

Visste du at du daglig blir evaluert av dine medarbeidere, enten du vil eller ikke? Og vet du hva de evaluerer deg på? De fleste ledere må svare nei på dette og da er det faktisk opp til medarbeidernes personlige kriterier som du blir evaluert etter og du kjenner ikke til alle kriteriene en gang. Da kan du ikke vinne!

Ledere som lykkes godt har et bevisst forhold til dette. De har kommunisert tydelig definerte kriterier de vil bli evaluert på, og disse kriteriene skal samtidig påvirke medarbeidernes prestasjoner positivt. Skal virksomheten nå sine ambisjoner og forretnings-messige mål, er man avhengige av tilbakemelding fra andre i organisasjonen på hvordan den ledes og hvordan lederne påvirker prestasjonsmiljøet. Lederevaluering kartlegger hva man presterer godt på, og gir samtidig innspill på forbedringsområder, noe som er både nyttig og motiverende for de aller fleste. I tillegg bygger dette tillit til medarbeiderne. STI leverer både evalueringssystem og definerer kriterier for lederevaluering.

De beste lederne får løpende anonyme tilbakemelding, slik at de stadig kan forbedre seg. Gjennom prestasjonsverktøyet GAP Vision ™ gir vi ledere muligheten til å bli evaluert av sine medarbeidere. I tillegg kan lederen evaluerer seg selv på hva han eller hun tenker om gitte prestasjonsområder i lederrollen, slik at lederen kan finne eventuelle avvik mellom antatt og faktisk situasjon. Lederevaluering hjelper ledere i å bli trygg og tydelige i lederrollen.

Ledere kan anonymt sammenligne seg med andre ledere internt i bedriften og med ledere i andre bransjer. Hva gjør de som skaper best resultater gjennom sine medarbeidere? Hva skjer med medarbeidernes prestasjoner over tid, når ledere endrer sin måte å lede på?