LEVERANSEEVALUERING

 LEVERANSE-

EVALUERING

Alle bedrifter mister kunder. Leveranseevaluering gir deg nødvendig innsikt.

I dagens marked, hvor nysalg blir mer og mer utfordrende, er det å holde på eksisterende kunder blitt enda viktigere. For å klare det, må man vite hva som betyr noe i forholdet, og hvordan man presterer på disse områdene. Da er det klokt å gå til kilden – nemlig kunden.

Gjennom en leveranseevaluering med prestasjonsverktøyet GAP Vision ™ kan din bedrift få avgjørende tilbakemeldinger på hva kundene synes om kundeforholdet innenfor viktige prestasjonsområder. Hvor i leveransen svikter dere? Hvor presterer man spesielt godt? Hvilke deler av organisasjonen har de mest fornøyde kundene, og hvorfor?

I en leveranseevaluering med GAP Vision ™ får bedriften også svar på hvilke områder som er mest kritiske for at kunden fortsetter å kjøpe av deg.

Stegene i en leveranseevaluering:

  • Definere kundereisen innenfor salg og service
  • Definere prestasjonsområder i kundereisen som man skal måle kvaliteten til
  • Utvikle spørsmål til undersøkelsen som skal avdekke kvaliteten på de ulike stegene i kundeprosessene.
  • Gjennomføre målinger
  • Analysere resultatet fortløpende – dette danner faktabasert grunnlag for kompetanse- og organisasjonsutvikling