LEVERANSEEVALUERING

 LEVERANSE-

EVALUERING

Alle bedrifter mister kunder. Leveranseevaluering gir deg nødvendig innsikt.

I dagens marked, hvor nysalg blir mer og mer utfordrende, er det å holde på eksisterende kunder blitt enda viktigere. For å klare det, må man vite hva som betyr noe i forholdet, og hvordan man presterer på disse områdene. Da er det klokt å gå til kilden – nemlig kunden.

Gjennom en leveranseevaluering med prestasjonsverktøyet GAP Vision ™ kan din bedrift få avgjørende tilbakemeldinger på hva kundene synes om kundeforholdet innenfor viktige prestasjonsområder. Hvor i leveransen svikter dere? Hvor presterer man spesielt godt? Hvilke deler av organisasjonen har de mest fornøyde kundene, og hvorfor?

I en leveranseevaluering med GAP Vision ™ får bedriften også svar på hvilke områder som er mest kritiske for at kunden fortsetter å kjøpe av deg.

Stegene i en leveranseevaluering:

  • Definere kundereisen innenfor salg og service
  • Definere prestasjonsområder i kundereisen som man skal måle kvaliteten til
  • Utvikle spørsmål til undersøkelsen som skal avdekke kvaliteten på de ulike stegene i kundeprosessene.
  • Gjennomføre målinger
  • Analysere resultatet fortløpende – dette danner faktabasert grunnlag for kompetanse- og organisasjonsutvikling

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Si ja til vårt nyhetsbrev

Motta lønnsom informasjon om salg, service og ledelse? Motta invitasjoner til våre etterspurte frokostseminarer og arrangementer? Da trenger vi ditt samtykke!

Du kan når som helst endre dine e-postpreferanser, og lese mer om hvordan vi behandler personopplysning i vår personvernerklæring.