MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDER-

UNDERSØKELSE 

Verdien av medarbeiderundersøkelse:

Resultater skapes i samspillet mellom ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som trives, presterer også godt. Vår erfaring er at det er avgjørende for ledelsen å få tilbakemeldinger fra medarbeiderne for at samspillet i bedriften skal bli optimalt.

Det har stor betydning for motivasjonen til den enkelte å kunne gi anonyme og direkte innspill på sin arbeidssituasjon og rammevilkår i bedriften. Tilbakemelding i en medarbeiderundersøkelse gjort i GAP Vision ™ hjelper ledere med å utvikle de riktige ferdighetene for å lede best mulig. Man går fra å tro til å vite. Å kunne si sin mening gjør også at medarbeidere ønsker å bidra, og knytter seg sterkere til bedriften.

Vi har mange års erfaring med medarbeiderundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt som vil bidra til å sikre kvalitet, profesjonalitet og sikkerhet ved gjennomføring av slike undersøkelser og videre arbeid med resultatet. For å holde et jevnt fokus på status i bedriften samt å se utvikling av implementerte tiltak, anbefaler vi halvårlige gjennomføringer.

Her er noen eksempler på spørsmål i denne type undersøkelser:

  • Jeg opplever at min nærmeste leder er tilgjengelig når jeg trenger det
  • Jeg mottar tilstrekkelig anerkjennelse for jobben jeg utfører
  • Jeg får jevnlig oppfølging fra min nærmeste leder
  • Jeg har tilstrekkelig kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver
  • Jeg er motivert til å gjøre en god jobb
  • Jeg opplever god kommunikasjon med mine kollegaer