MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDER-

UNDERSØKELSE 

Verdien av medarbeiderundersøkelse:

Resultater skapes i samspillet mellom ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som trives, presterer også godt. Vår erfaring er at det er avgjørende for ledelsen å få tilbakemeldinger fra medarbeiderne for at samspillet i bedriften skal bli optimalt.

Det har stor betydning for motivasjonen til den enkelte å kunne gi anonyme og direkte innspill på sin arbeidssituasjon og rammevilkår i bedriften. Tilbakemelding i en medarbeiderundersøkelse gjort i GAP Vision ™ hjelper ledere med å utvikle de riktige ferdighetene for å lede best mulig. Man går fra å tro til å vite. Å kunne si sin mening gjør også at medarbeidere ønsker å bidra, og knytter seg sterkere til bedriften.

Vi har mange års erfaring med medarbeiderundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt som vil bidra til å sikre kvalitet, profesjonalitet og sikkerhet ved gjennomføring av slike undersøkelser og videre arbeid med resultatet. For å holde et jevnt fokus på status i bedriften samt å se utvikling av implementerte tiltak, anbefaler vi halvårlige gjennomføringer.

Her er noen eksempler på spørsmål i denne type undersøkelser:

  • Jeg opplever at min nærmeste leder er tilgjengelig når jeg trenger det
  • Jeg mottar tilstrekkelig anerkjennelse for jobben jeg utfører
  • Jeg får jevnlig oppfølging fra min nærmeste leder
  • Jeg har tilstrekkelig kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver
  • Jeg er motivert til å gjøre en god jobb
  • Jeg opplever god kommunikasjon med mine kollegaer

Skriv inn og trykk Enter for å søke

Si ja til vårt nyhetsbrev

Motta lønnsom informasjon om salg, service og ledelse? Motta invitasjoner til våre etterspurte frokostseminarer og arrangementer? Da trenger vi ditt samtykke!

Du kan når som helst endre dine e-postpreferanser, og lese mer om hvordan vi behandler personopplysning i vår personvernerklæring.