Vi i STI er opptatt av å vise samfunnsansvar, ta vare på miljøet og våre medarbeidere. Derfor er vi ekstra stolte over at STI nå er en godkjent og sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. En Miljøfyrtårn-bedrift oppfyller fastsatte miljøkriterier og gjennomfører konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak for å sikre miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte nasjonale sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter i privat og offentlig sektor, som ønsker et synlig bevis på sitt miljøengasjement. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Et digitalt verktøy gir alle sertifiserte virksomheter et årlig klimaregnskap og en oversiktlig statistikk over miljøprestasjonene.

  • «Å være en Miljøfyrtårn-bedrift innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen», sier administrerende direktør i STI, Per Kjetil Parr.
  • «Målet med sertifiseringen er å bli mer bevisste på våre innkjøp og våre leverandører, redusere utslipp, opprette et kildesorteringssystem, opprettholde et godt arbeidsmiljø, og oppfordre til en aktiv hverdag for å redusere sykefraværet»,  fortsetter han. «Vi vil også utvikle og jobbe aktivt for å påvirke våre kunder til å bruke bærekraft som et konkurransefortrinn.»
  • «Sertifiseringsprosessen har bidratt til varige endringer i handlingsmønstre og tankesett for oss alle. Men det er alltid rom for forbedringer, så dette er et evigvarende prosjekt.»
  • «Vår målsetting for 2020 er å motivere våre leverandører og kunder til å følge vårt eksempel» avslutter han.