MØTEBOOKING OG SALGSMØTET

 MØTEBOOKING OG SALGSMØTET

Det er stor sannsynlighet for at du kun får én mulighet!

I mange tilfeller er det slik at kunden gjør sine vurderinger og oppfatninger for videre samarbeid i sitt første møte med din bedrift! Hvordan kan vi på best mulig måte forberede oss, og sikre at vi klarer å gjennomføre et godt førstegangsmøte som sikrer videre dialog og salg?

Våre kunder sier at de opplever at selger ikke forbereder seg godt nok til førstegangsmøtet, og derfor ikke klarer å synliggjøre verdien av sine tjenester og produkter. Gode forberedelser og etablerte salgsprosesser skaper trygghet og bedre resultater!