Om STI

STI har som mål å hjelpe norske virksomheter å finne, vinne og beholde kunder. Gjennom hele verdikjeden, fra innsikt, analyse og strategivalg, til implementering, markedsføring og salg, bistår vi med metoder, tjenester og verktøy som har som mål å øke virksomhetens konkurransekraft.

Vår historie

STI ble etablert som Euro Business School i 1988 med en klar misjon; å hjelpe virksomheter med å realisere sitt fulle potensiale ved hjelp av eksisterende ressurser. Siden den gang har vi hjulpet mange ledende virksomheter, norske og internasjonale, til å finne, vinne og beholde kunder. Mer enn 100 000 mennesker har deltatt i våre utviklingsprogrammer. Vi har lært opp de beste. Og vi har lært av de beste. Vi har høstet erfaringer, bygget kunnskap og skaffet oss innsikt som kan bidra til å øke din konkurransekraft.

I 2016 ble Euro Business School kjøpt opp av danske Solar Group, og endret da navn til Scandinavian Technology Institute.

I 2019 kjøpte en gruppe bestående av gamle eiere og ansatte virksomheten tilbake fra Solar Group.

Vår filosofi

I STI baserer vi vår forretningsutvikling på fakta og innsikt når vi hjelper virksomheter å finne, vinne og beholde kunder gjennom hele kundereisen – fra strategivalg til implementering og gjennomføring.

I praksis betyr det at vi må starte med en grundig gjennomgang av det som påvirker vekst, omsetning og lønnsomhet i hver enkelt case før vi sammen med oppdragsgiver definerer plan for utvikling og tiltak. – vi kaller det kommersiell due diligence.


Våre tjenester

Salg består fortsatt av å finne, vinne og beholde kunder. Men metodene vi benytter for å øke din virksomhets konkurransekraft er tilpasset den digitale hverdagen. Og mulighetene er flere. Les mer.


Våre verktøy

Vi arbeider tett med utvalgte samarbeidspartnere for å kunne tilby våre kunder verktøy som bidrar til økt konkurransekraft. Les mer.

Våre medarbeidere

Vi er organisert med ett mål for øyet: å hjelpe våre kunder til økt konkurransekraft. Derfor har vi ikke ulike avdelinger med ulike mål, men én pool av mennesker med ekspertise på ulike metoder og verktøy.

Chief Executive Officer

Ronny Kiss

Ronny har lang ledererfaring og spesialkompetanse knyttet til salg- og salgsledelse fra kommersielle virksomheter.

Ronny har lang ledererfaring og spesialkompetanse knyttet til salg- og salgsledelse fra kommersielle virksomheter. Han har bred forståelse for hva som kjennetegner de som lykkes best og hva som skal til for å sikre at strategi blir operasjonalisert og gjennomført på en god måte. Hans evne til å utfordre, være tydelig og jobbe strukturert, skaper rå konkurransekraft.
Leif Ottesen
Partner/Chief Specialist

Leif Ottesen

Gjennom over 30 års erfaring i bransjen har Leif opparbeidet seg en fantastisk god forretningsforståelse og innsikt.

Leif Ottesen grunnla STI i 1988 og har vært ansatt i selskapet siden.

Noen av Leifs hovedfagfelt er strategi, analyse, lederutvikling, salgsutvikling og motivasjon. Leif Ottesen jobber med de store kundene til STI og gjennom over 30 års erfaring i bransjen har han opparbeidet seg en fantastisk god forretningsforståelse og innsikt i hvor kunden har sitt største potensial for utvikling.

Hanne Cecilie Hegna
Management Consultant

Hanne Cecilie Hegna

Hanne jobber med B2B profesjonalisering av salg og ledelse og har lang erfaring fra salg og salgsledelse.

Hanne jobber med B2B profesjonalisering av salg og ledelse og har lang erfaring fra salg og salgsledelse, og et tiårs erfaring som konsulent.
Hun er svært opptatt av måloppnåelse for sine kunder og mener at varige endringer er noe som kommer med langsiktig fokus og gjentakelser.
Hanne er brennende opptatt av å tydeliggjøre bedriftens mål og er bevisst på utnytte de ulike menneskelige ressursene for å nå disse.

Før STI jobbet hun i L’Oréal hvor hun har hatt stillinger som selger, salgssjef, Key Account Manager og salgsdirektør for ulike merker.

Senior Project Planner

Anne Katrine Brånen

Anne Katrine jobber som prosjektleder med administrativt ansvar for utviklingsprosesser og kundekontrakter.

Anne Katrine jobber som prosjektleder med administrativt ansvar for utviklingsprosesser og kundekontrakter og er til enhver tid knutepunkt mellom kunder, kursdeltakere og konsulenter gjennom hele prosessen.

Våre kunder omtaler henne som positiv, løsningsorientert og imøtekommende. Samtidig er hun modig og tør å utfordre seg selv og våre kunder i prestasjonsforbedrende handlinger i hverdagen.

Senior Consultant

Silje Mikalsen

Silje har i over 20 år jobbet med salg, salgsledelse og forretningsutvikling. Hun har sin utdanning innen strategisk HR med fordypning i ledelse og selvledelse.

Silje har i over 20 år jobbet med salg, salgsledelse og forretningsutvikling. Hun har sin utdanning innen strategisk HR med fordypning i ledelse og selvledelse.
Silje er genuint nysgjerrig på hva som driver mennesker og hva som skal til for å lykkes i utviklingsprosesser.
Med sine analytiske evner og coachende fremtoning bygger hun raskt tillit og er tydelig på hva som skal til for å skape varig endring i organisasjoner. Hun har en sterk faglig forankring og har stor glede av å holde seg oppdatert på det siste av forskning knyttet til resultatorientert og kulturell organisasjonsutvikling.
Partner & Director Business Development

Per Kjetil Parr

Per Kjetil er en av grûnderne i STI og har vært en av lederne siden oppstarten for snart 30 år siden.

Per Kjetil er en av grûnderne i STI og har vært en av lederne siden oppstarten for snart 30 år siden. Han er utdannet innen bygg og anlegg og kan vel beskrives som bygningsmannen som valgte å bygge konsulentselskap fremfor entreprenørselskap.

I dag er det forretningsutvikling og kommersialisering som opptar Parr mest og med et mål for øye – skape best mulige resultater for våre kunder.

Ulf Rasmussen
Partner/Chief Specialist

Ulf Rasmussen

Ulf har jobbet gjennom mange år som konsulent, rådgiver og foredragholder innen STI sine nøkkelområder.

Ulf har jobbet gjennom mange år som konsulent, rådgiver og foredragholder innen STI sine nøkkelområder: salg, service, KAM og salgsledelse. Han har i disse årene vært faglig og praktisk ansvarlig for et stort antall utviklingsprosesser i ulike bransjer og for ulike kunder. I tillegg til konsulent- og foredragsholder-rollene har Ulf også opp gjennom årene vært med som gründer og eier og startet opp andre selskaper. Fire av disse selskapene er i operativ drift pr. i dag.

Ulf trigges mest av å jobbe prosessbasert og aktivt bidra til verdiskapning og prestasjonsutvikling for kundene og målgruppene han jobber med.

Management Consultant

Carl Haakon Klafstad

Haakons spesialområde er forretningsutvikling i forbrukermarkedet, både i retail og på leverandørsiden.

Haakon har over 20 års erfaring fra lederstillinger innen kategori, drift og markedsføring i faghandel og har jobbet i STI siden 2014. Haakons spesialområde i STI er forretningsutvikling i forbrukermarkedet, både i retail og på leverandørsiden.

Manglende ROI har svært ofte sammenheng med manglende gjennomføringskraft, som igjen ofte kan tilskrives manglende kulturell og strategisk forankring. Med dette som bakteppe er Haakon opptatt av at ledere er de viktigste kulturarkitektene og at all lønnsom endring begynner med dem.

Yngve Kristiansen
Chief Financial Officer

Yngve Kristiansen

Som økonomisjef har Yngve overordnet ansvar for regnskapsrapportering, utarbeidelse av årsregnskap, lønn og innkjøp.

Yngve har vært ansatt som økonomisjef siden august 2007. Han har bred bransjekunnskap med bakgrunn som regnskapskonsulent i regnskapsbyrå, og økonomiansvarlig i ulike bedrifter i inn- og utland siden 1995.

Som økonomisjef har Yngve overordnet ansvar for regnskapsrapportering, utarbeidelse av årsregnskap, lønn og innkjøp.

Consultant - Analyst

Anne-Katrine Bading

Anne-Katrine sin hovedoppgave er å støtte våre kunder med verdiskapende innsikt som grunnlag for prestasjonsutvikling og optimal adferd i møte med kunder.

Anne-Katrine Bading jobber i STI Insight som analytiker og kundeutvikler. Hennes hovedoppgave er å støtte våre kunder med verdiskapende innsikt som grunnlag for prestasjonsutvikling og optimal adferd i møte med kunder.
Anne-Katrine har bakgrunn som medieviter med flere års erfaring som kvalitativ medieanalytiker fra medieovervåkingsbyrå.
Partner/Chief Specialist

Per Christian Lunde

Som Partner bistår Per Christian store selskaper med å ta ut sitt potensiale for vekst og konkurransekraft.

Som Partner bistår Per Christian store selskaper med å ta ut sitt potensiale for vekst og konkurransekraft.
Han har hatt en nøkkelrolle i å profesjonalisere den kommersielle kulturen i selskaper som f.eks. Toyota Norge, Thon Hotels og Lindorff Group.

Med spisskompetanse innen Forretningskritsk Ledelse og RVS (Rådgivende Verdisalg) er Per Christian en etterspurt rådgiver på implementering på grunn av resultatene som er blitt skapt.

Christian Kielland
Chief Specialist

Christian Kielland

Christian leder STI Insight og har ansvaret for utvikling og implementering av nye og eksisterende kunder.

Christian leder STI Insight og har det overordnede ansvaret for utvikling og implementering av nye og eksisterende kunder.
Gjennom fakta og innsikt jobber han i dag med forretningsutvikling for et bredt spekter av selskaper.

Christian er utdannet BSC Hotel and Restaurant Management fra Oxford Brookes University i England. Han har innehatt en rekke lederstillinger innen hotell og reiseliv i både Norge og internasjonalt. I kraft av disse stillingene har Christian jobbet med leder – og medarbeiderutvikling, kommunikasjon, merkevarebygging og salg.

Senior Sales

Ingvill Steiner Murstad

30 års erfaring fra salg og salgsledelse.
Ansvar for salg av våre digitale systemer for trening og utvikling.

Ingvill Murstad har 30 års erfaring fra salg og salgsledelse, med lang fartstid fra Benova AS og avsluttet der som salgsdirektør etter 15 år.
Har i over 20 år hatt personalansvar for selgere og som leder knytter hun folkene sine tett til seg og gir av seg selv.

Kundene hennes oppfatter henne som inspirerende og engasjert, og evner å sette seg raskt inn i kunders situasjon og marked.

Per Christian Svae
Chief Technology Officer

Per Christian Svae

Per Christian er utdannet sivilingeniør og har mer enn 25 års erfaring fra konsulent- og teknologimiljøer i inn- og utland.

Per Christian har vært med STI siden 2006 og er tett knyttet til utvikling av våre produkter. Han er utdannet sivilingeniør og har mer enn 25 års erfaring fra konsulent- og teknologimiljøer i inn- og utland.
Chief Specialist

Hans-Petter Finsen

Hans-Petter har over 25 års erfaring innen salg og ledelse og kjenner godt samspillet mellom kunde og leverandør på flere nivåer.

Hans-Petter har over 25 års erfaring innen salg og ledelse i store internasjonale selskaper.

Han har et stort engasjement for å hjelpe selskaper med å utvikle og kapitalisere på den konkurransekraften som ligger i selskapene gjennom faktabasert tilnærming og systematisk implementering.
Hans bakgrunn gjør han i stand til å arbeide med strategiske oppgaver samtidig som han kan omsette dette til praktisk verdi.

Kundene beskriver han som tøff, men ydmyk. Integritet er en av hans viktige verdier og Hans-Petter leverer det han tror på, og tror på det han leverer.

Karriere

“I STI er vi kontinuerlig på søken etter ny kompetanse og spennende mennesker som kan bidra til å utløse rå konkurransekraft for våre oppdragsgivere.

Har du erfaring med eller talent for noen av våre virksomhetsområder og syntes at vi er et spennende selskap – ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.”

Ronny KissChief Executive Officer