Om STI

STI har som mål å hjelpe norske virksomheter å finne, vinne og beholde kunder. Gjennom hele verdikjeden, fra innsikt, analyse og strategivalg, til implementering, markedsføring og salg, bistår vi med metoder, tjenester og verktøy som har som mål å øke virksomhetens konkurransekraft.

Vår historie

STI ble etablert som Euro Business School i 1988 med en klar misjon; å hjelpe virksomheter med å realisere sitt fulle potensiale ved hjelp av eksisterende ressurser. Siden den gang har vi hjulpet mange ledende virksomheter, norske og internasjonale, til å finne, vinne og beholde kunder. Mer enn 100 000 mennesker har deltatt i våre utviklingsprogrammer. Vi har lært opp de beste. Og vi har lært av de beste. Vi har høstet erfaringer, bygget kunnskap og skaffet oss innsikt som kan bidra til å øke din konkurransekraft.

I 2016 ble Euro Business School kjøpt opp av danske Solar Group, og endret da navn til Scandinavian Technology Institute.

I 2019 kjøpte en gruppe bestående av gamle eiere og ansatte virksomheten tilbake fra Solar Group.

Vår filosofi

I STI baserer vi vår forretningsutvikling på fakta og innsikt når vi hjelper virksomheter å finne, vinne og beholde kunder gjennom hele kundereisen – fra strategivalg til implementering og gjennomføring.

I praksis betyr det at vi må starte med en grundig gjennomgang av det som påvirker vekst, omsetning og lønnsomhet i hver enkelt case før vi sammen med oppdragsgiver definerer plan for utvikling og tiltak. – vi kaller det kommersiell due diligence.


Våre tjenester

Salg består fortsatt av å finne, vinne og beholde kunder. Men metodene vi benytter for å øke din virksomhets konkurransekraft er tilpasset den digitale hverdagen. Og mulighetene er flere. Les mer.


Våre verktøy

Vi arbeider tett med utvalgte samarbeidspartnere for å kunne tilby våre kunder verktøy som bidrar til økt konkurransekraft. Les mer.

Våre medarbeidere

Vi er organisert med ett mål for øyet: å hjelpe våre kunder til økt konkurransekraft. Derfor har vi ikke ulike avdelinger med ulike mål, men én pool av mennesker med ekspertise på ulike metoder og verktøy.

Chief Executive Officer

Ronny Kiss

Ronny har lang ledererfaring og spesialkompetanse knyttet til salg- og salgsledelse fra kommersielle virksomheter.

Ronny har lang ledererfaring og spesialkompetanse knyttet til salg- og salgsledelse fra kommersielle virksomheter. Han har bred forståelse for hva som kjennetegner de som lykkes best og hva som skal til for å sikre at strategi blir operasjonalisert og gjennomført på en god måte. Hans evne til å utfordre, være tydelig og jobbe strukturert, skaper rå konkurransekraft.
Leif Ottesen
Partner/Chief Specialist

Leif Ottesen

Gjennom over 30 års erfaring i bransjen har Leif opparbeidet seg en fantastisk god forretningsforståelse og innsikt.

Leif Ottesen grunnla STI i 1988 og har vært ansatt i selskapet siden.

Noen av Leifs hovedfagfelt er strategi, analyse, lederutvikling, salgsutvikling og motivasjon. Leif Ottesen jobber med de store kundene til STI og gjennom over 30 års erfaring i bransjen har han opparbeidet seg en fantastisk god forretningsforståelse og innsikt i hvor kunden har sitt største potensial for utvikling.

Jakob Berthelsen
Head of Sales

Jakob Berthelsen

Jakob har internasjonal erfaring og spisskompetanse innenfor salg og key account management.

Jakob har internasjonal erfaring med både høyere utdanning og arbeidserfaring fra London, New York og Luxembourg. Han har spisskompetanse innenfor salg og key account management.

Jakob har tidligere ledet den norske satsningen for et av verdens ledende softwareselskap. Han har et growth-mindset og brenner for kontinuerlig utvikling av mennesker og prosesser.

Hanne Cecilie Hegna
Management Consultant

Hanne Cecilie Hegna

Hanne jobber med B2B profesjonalisering av salg og ledelse og har lang erfaring fra salg og salgsledelse.

Hanne jobber med B2B profesjonalisering av salg og ledelse og har lang erfaring fra salg og salgsledelse, og et tiårs erfaring som konsulent.
Hun er svært opptatt av måloppnåelse for sine kunder og mener at varige endringer er noe som kommer med langsiktig fokus og gjentakelser.
Hanne er brennende opptatt av å tydeliggjøre bedriftens mål og er bevisst på utnytte de ulike menneskelige ressursene for å nå disse.

Før STI jobbet hun i L’Oréal hvor hun har hatt stillinger som selger, salgssjef, Key Account Manager og salgsdirektør for ulike merker.

Senior Project Planner

Anne Katrine Brånen

Anne Katrine jobber som prosjektleder med administrativt ansvar for utviklingsprosesser og kundekontrakter.

Anne Katrine jobber som prosjektleder med administrativt ansvar for utviklingsprosesser og kundekontrakter og er til enhver tid knutepunkt mellom kunder, kursdeltakere og konsulenter gjennom hele prosessen.

Våre kunder omtaler henne som positiv, løsningsorientert og imøtekommende. Samtidig er hun modig og tør å utfordre seg selv og våre kunder i prestasjonsforbedrende handlinger i hverdagen.

Partner & Director Business Development

Per Kjetil Parr

Per Kjetil er en av grûnderne i STI og har vært en av lederne siden oppstarten for snart 30 år siden.

Per Kjetil er en av grûnderne i STI og har vært en av lederne siden oppstarten for snart 30 år siden. Han er utdannet innen bygg og anlegg og kan vel beskrives som bygningsmannen som valgte å bygge konsulentselskap fremfor entreprenørselskap.

I dag er det forretningsutvikling og kommersialisering som opptar Parr mest og med et mål for øye – skape best mulige resultater for våre kunder.

Ulf Rasmussen
Partner/Chief Specialist

Ulf Rasmussen

Ulf har jobbet gjennom mange år som konsulent, rådgiver og foredragholder innen STI sine nøkkelområder.

Ulf har jobbet gjennom mange år som konsulent, rådgiver og foredragholder innen STI sine nøkkelområder: salg, service, KAM og salgsledelse. Han har i disse årene vært faglig og praktisk ansvarlig for et stort antall utviklingsprosesser i ulike bransjer og for ulike kunder. I tillegg til konsulent- og foredragsholder-rollene har Ulf også opp gjennom årene vært med som gründer og eier og startet opp andre selskaper. Fire av disse selskapene er i operativ drift pr. i dag.

Ulf trigges mest av å jobbe prosessbasert og aktivt bidra til verdiskapning og prestasjonsutvikling for kundene og målgruppene han jobber med.

Head of Learning and Development

Bjørn Kalkdijk

Bjørn jobber med LMS og står for implementering av e-læring og andre SaaS produkter.

Bjørn jobber med LMS og står for implementering av e-læring og andre SaaS produkter.

Med en bred kundeportefølje har han opparbeidet seg god erfaring om hva som skal til for å lykkes med e-læring. Utover suksesskriteriene kan Bjørn også se de potensielle fallgruvene i et prosjekt, noe han utfordrer kundene sine på for å sikre at de får gode resultater av samarbeidet.

Bjørn er engasjert og entusiastisk, et møte med ham vil være lærerikt og gi deg god innsikt i læring og utvikling digitalt.

Management Consultant

Carl Haakon Klafstad

Haakons spesialområde er forretningsutvikling i forbrukermarkedet, både i retail og på leverandørsiden.

Haakon har over 20 års erfaring fra lederstillinger innen kategori, drift og markedsføring i faghandel og har jobbet i STI siden 2014. Haakons spesialområde i STI er forretningsutvikling i forbrukermarkedet, både i retail og på leverandørsiden.

Manglende ROI har svært ofte sammenheng med manglende gjennomføringskraft, som igjen ofte kan tilskrives manglende kulturell og strategisk forankring. Med dette som bakteppe er Haakon opptatt av at ledere er de viktigste kulturarkitektene og at all lønnsom endring begynner med dem.

Yngve Kristiansen
Chief Financial Officer

Yngve Kristiansen

Som økonomisjef har Yngve overordnet ansvar for regnskapsrapportering, utarbeidelse av årsregnskap, lønn og innkjøp.

Yngve har vært ansatt som økonomisjef siden august 2007. Han har bred bransjekunnskap med bakgrunn som regnskapskonsulent i regnskapsbyrå, og økonomiansvarlig i ulike bedrifter i inn- og utland siden 1995.

Som økonomisjef har Yngve overordnet ansvar for regnskapsrapportering, utarbeidelse av årsregnskap, lønn og innkjøp.

Partner/Chief Specialist

Per Christian Lunde

Som Partner bistår Per Christian store selskaper med å ta ut sitt potensiale for vekst og konkurransekraft.

Som Partner bistår Per Christian store selskaper med å ta ut sitt potensiale for vekst og konkurransekraft.
Han har hatt en nøkkelrolle i å profesjonalisere den kommersielle kulturen i selskaper som f.eks. Toyota Norge, Thon Hotels og Lindorff Group.

Med spisskompetanse innen Forretningskritsk Ledelse og RVS (Rådgivende Verdisalg) er Per Christian en etterspurt rådgiver på implementering på grunn av resultatene som er blitt skapt.

Christian Kielland
Chief Specialist

Christian Kielland

Christian leder STI Insight og har ansvaret for utvikling og implementering av nye og eksisterende kunder.

Christian leder STI Insight og har det overordnede ansvaret for utvikling og implementering av nye og eksisterende kunder.
Gjennom fakta og innsikt jobber han i dag med forretningsutvikling for et bredt spekter av selskaper.

Christian er utdannet BSC Hotel and Restaurant Management fra Oxford Brookes University i England. Han har innehatt en rekke lederstillinger innen hotell og reiseliv i både Norge og internasjonalt. I kraft av disse stillingene har Christian jobbet med leder – og medarbeiderutvikling, kommunikasjon, merkevarebygging og salg.

Senior Sales

Ingvill Steiner Murstad

30 års erfaring fra salg og salgsledelse.
Ansvar for salg av våre digitale systemer for trening og utvikling.

Ingvill Murstad har 30 års erfaring fra salg og salgsledelse, med lang fartstid fra Benova AS og avsluttet der som salgsdirektør etter 15 år.
Har i over 20 år hatt personalansvar for selgere og som leder knytter hun folkene sine tett til seg og gir av seg selv.

Kundene hennes oppfatter henne som inspirerende og engasjert, og evner å sette seg raskt inn i kunders situasjon og marked.

Sales Digital Learning

Karl Jørgen Hodnungseth

Karl Jørgen jobber med Learning Management Systems (LMS) og er ansvarlig for nysalg av e-læringsverktøyet, Eloomi.

Karl Jørgen jobber med Learning Management Systems (LMS) og er ansvarlig for nysalg av e-læringsverktøyet, Eloomi.
Han er opptatt av å sikre kunders vekst og øke deres konkurransekraft. Karl Jørgen jobber med iver og engasjement for å hjelpe kunden realisere dette potensialet gjennom Eloomi.

Karl Jørgen har erfaring fra utvikling av bærekraftig infrastruktur, med spisskompetanse innenfor kommunikasjon og salg.

Per Christian Svae
Chief Technology Officer

Per Christian Svae

Per Christian er utdannet sivilingeniør og har mer enn 25 års erfaring fra konsulent- og teknologimiljøer i inn- og utland.

Per Christian har vært med STI siden 2006 og er tett knyttet til utvikling av våre produkter. Han er utdannet sivilingeniør og har mer enn 25 års erfaring fra konsulent- og teknologimiljøer i inn- og utland.

Associates

Trine Landøy
Senior Consultant STI Associate

Trine Landøy

Trine jobber som digital forretningsutvikler og stiller med lang og bred erfaring med utvikling av software og digitale produkter.

Trine jobber som digital forretningsutvikler og elsker å jobbe der hvor teknologi møter menneske på jobb. Hun har lang og bred erfaring med utvikling av software og digitale produkter og har spesielt jobbet med å utvikle digitale onboarding program for opplæring og mottak av nyansatte.

Hun har bla. utviklet onboarding Software/app, online kurs og digitale onboarding håndbøker. Hun er gründeren bak Onboardingtips.no, som i 2017 ble solgt til 4humanHRM.

Trine har 10 års erfaring fra av å jobbe både med utviklere og leveranse til kunder. I tillegg har hun holdt en rekke kurs, foredrag og webinarer som har ført til gode tilbakemeldinger fra kunder, publikum og deltakere. Hun har en «rett på sak»-holdning, og leverer med en uformell tone og sørlandsk sjarm.

Tomm Walter Larsen
Senior Consultant STI Associate

Tomm Walter Larsen

Tomm har i mange år jobbet som Marketing Mentor og markedssjef for en rekke kjente kjedeforetak både på B2B og B2C.

Jeg har i mange år jobbet som Marketing Mentor og markedssjef for en rekke kjente kjedeforetak både på B2B og B2C.

Stikkord har vært rask digital marketing endring med full kontroll for å finne – vinne og beholde kunder.
Det siste året og fremover i 2021 må CEO og CMO snu seg raskt for å se nye muligheter, samtidig som de måtte ha med seg hele organisasjonen.
Det gjelder særlig i marketing og salg hvor spillereglene når er endret for alltid.

Her kan jeg som Marketing Mentor komme inn i en periode for å få orden på markeds mixen, gi gode råd til ledelsen samt coache, utfordre og motivere ledelsen.

Jeg har bred digital kompetanse med hjemmesider – nettbutikk – e Commerce og sosiale mediekanaler på alle plattformer.

Jan Ove Sjøholt
Senior Consultant STI Associate

Jan-Ove Sjøholt

Jan-Ove har bakgrunn fra legemiddelbransjen og siden 2005 jobbet som konsulent for en rekke selskaper i hele Skandinavia.

Jan-Ove har bakgrunn fra legemiddelbransjen og siden 2005 jobbet som konsulent for en rekke selskaper i forskjellige segment i hele Skandinavia. Noen av hans hovedfagfelt er Salgsutvikling, kommunikasjon, lederutvikling og mental trening. Jan-Ove har hatt ansvaret for utvikling og gjennomføring av flere innovative treningsprogrammer for anerkjente merkevarer og store selskap av høy nytteverdi.

Karriere

“I STI er vi kontinuerlig på søken etter ny kompetanse og spennende mennesker som kan bidra til å utløse rå konkurransekraft for våre oppdragsgivere.

Har du erfaring med eller talent for noen av våre virksomhetsområder og syntes at vi er et spennende selskap – ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.”

Ronny KissChief Executive Officer