OPERATIV SALGSLEDELSE

 OPERATIV SALGSLEDELSE

Vi vet hvorfor operative salgsledere lykkes

Salgsledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Hva gjør ledere som lykkes med god salgsledelse? Ledere møter en serie av komplekse problemer og utfordringer. Krav til faglig kompetanse, pedagogiske evner, krav til økonomiforståelse og evne til langsiktig strategisk tenkning gjør hverdagen utfordrende. Hvilke adferdstrekk har ledere som klarer å legge til rette for optimale prestasjoner hos sine medarbeidere?

Se Per Christian Lunde fortelle om de 5 adferdstrekkene som kjennetegner gode salgsledere og verdien av å samarbeide med oss:

Ranstad_logo

«Vi ser konkrete resultater av programmet med Euro Business School, og utvider samarbeidet.

De har vist en unik evne til å forstå vår forretning, og har vært dyktig til å skreddersy utviklingsprogrammet til oss. Jeg gjennomfører nå «Close the GAP» møter med mine medarbeidere ukentlig. Det er effektivt og verdifullt.»

– Camilla Grana, Administrerende Direktør, Randstad

Nytteverdi

Selv gode ledere trenger metodikk og struktur for å lykkes over tid. Konseptet Salgsledelse vil føre til at ledere raskt opplever større grad av mestring i sine operative roller, og får tilgang til en klar struktur på hvordan man balansere fokus på oppfølging, med det å stimulere til at medarbeideren tar ansvar. Resultatet er gode prioriteringer og bedre prestasjoner for organisasjonen.

Forskning i Salgsledelse gjort blant operative ledere i norske næringsliv viser at 5 adferdstrekk går igjen hos lederne som skaper de beste resultatene (Austin og Stiansen; Leader as Coach – A provider of happy employees, customers and shareholders). Vårt konsept for operativ salgsledelse tar for seg de tre viktigste aspektene i all resultatskapning:

  • Kvalifisering av kundene
  • Bedriftens samlede aktivitet
  • Kvalitet i kunderelasjonen

Vi vil med denne bakgrunnen gå gjennom hvilke 5 adferdstrekk som er mest lønnsomme innen salgsledelse og hvordan man kan implementere disse i operativ ledelse i bedriften.

Målgruppe

Konseptet passer for salgsledere og ledere som har operative roller, samt toppledere som ønsker å implementere klare strukturer for sine ledere.

Hvordan gjennomføres konseptet?

Undersøkelser i forkant avdekker deltagernes nivå sett opp mot de 5 lønnsomme adferdstrekkene innen salgsledelse. Dette etterfølges av ledersamlinger med vekt på skreddersydd faglig innhold, diskusjon i grupper og workshops med praktisk trening. I prosessen settes individuelle tiltak som følges opp ved bruk at digital treningsdagbok.