ORGANISASJONSUTVIKLING

 ORGANISASJONS-

UTVIKLING

Ønsker du å skape en prestasjons-kultur? Organisasjonsutvikling krever tilbakemelding fra kundene dine!

Hvordan skal man sikre at man trener på det som vil gi best resultater? Hva gjør de som presterer best? Hvordan lykkes med organisasjonsutvikling?

Organisasjonsutvikling handler om å utnytte bedriftens fulle potensial ved hjelp av eksisterende ressurser. Alle bedrifter fokuserer på historiske nøkkeltall. De beste innen organisasjonsutvikling fokuserer i tillegg på løpende tilbakemeldinger fra sine kunder. Hva sier de som er mest fornøyd? Hva sier de som ikke valgte din bedrift?

GAP Vision ™ er vårt verktøy for skaffe deg viktig innsikt i hvilke prestasjonsområder som påvirker hvorfor kunden ønsker å fortsette å kjøpe av din bedrift. Gjennom analyseverktøyet, GAP Vision™, får du et overordnet bilde av virksomhetens prestasjoner på avgjørende områder. Dette gir deg et godt beslutningsgrunnlag for organisasjonsutvikling.

Verdien av Prestasjonskultur

Konseptet for organisasjonsutvikling setter bedriften i stand til å fokusere og trene på områder som har størst effekt. Målingene gir kontinuerlig bevisstgjøring av selgers og ansattes adferd i kontakt med kundene, og kan definere hvilken adferd og metodikk som skaper best resultater (Beste praksis). I tillegg kan man på denne måten avdekke misfornøyde kunder på et tidlig tidspunkt.

Målgruppe – hvem vil ha effekt av dette?

Organisasjoner hvor det er viktig å prestere godt over tid i relasjon med kunden. I tillegg alle deler av selskap som direkte eller indirekte er i kundekontakt. Eksempeler på dette er logistikkavdeling, kundeservice, KAM avdeling, serviceteknikere med flere.

Hvordan gjennomføres konseptet?

  • Workshop med nøkkelpersoner for å sette for å sette opp spørsmålsbatteri.
  • Kriterier for utsendelse av undersøkelse defineres.
  • Automatisering av utsendelse settes opp gjennom CRM system eller andre måter.
  • Informasjonsinnhenting (gjennomføring av undersøkelse
  • Trening i bruk av tilbakemeldinger og analyse

asko_logo

«For oss er det viktig å ha en prestasjonskultur. Det å hele tiden bli flinkere er et viktig mål for oss. GAP Vision er et verktøy for konsulenten til å bli flinkere, og danner grunnlag for gode coaching-samtaler.»

– Stig Werner Jørgensen, markedsdirektør i ASKO.

Ta kontakt – Vi hjelper deg gjerne!