Bertel O. Steen AS

Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskaper. Selskapet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, smart®, Peugeot, Kia og Daihatsu til Norge.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

5-års avtale, hvor oppdraget var å konvertere og gjennomføre Daimler AG sitt verdensomspennende ”Global Training Program” i hele Bertel O. Steens forhandlernett. Oppdraget ble etter kort tid utvidet til å gjelde for samtlige av Bertel O. Steens bilmerker og forhandlere.

Totalt utgjorde programmet ca 25 forskjellige opplæringsmoduler innenfor STI sine kjerneområder. STI utviklet innholdet i samtlige moduler basert på det faglige innholdet i ”Global Training Program”.

Programmet omfattet roller som; salgsledelse, serviceledelse, salgsutvikling, serviceutvikling, delesjefer og deleselgere. Sertifisering av samtlige roller, basert på kompetansekrav fra treningen.

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

STI, tidligere Euro Business School, gjennomførte godt over 100 treningsmoduler, hvor stort sett samtlige moduler ble evaluert til gjennomsnittlig score for ”vektet snitt” på 82-88, på en 0-100 skala.

På Norsk Kundebarometer sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse gikk Mercedes Benz fra 31. plass og score på 74,0 i 2005, til 13. plass og score på 79,0 i 2010.

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.