BOLIGPARTNER

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert mer enn 6.300 boligdrømmer

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

• Lederutvikling over 3 moduler
• Salgsutvikling for boligkonsulenter over 3 moduler
• Utarbeidelse av omforent salgsprosess
• Etablering av standarder i salg med sjekklister
• Webbasert trening via STI 24/7
• Løpende måling av etterlevelse på tiltaksplaner ledere og medarbeidere.
• Avsluttende sertifisering i salgsprosessen.

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

• Prosessen har bidratt til et betydelig løft i aktivitet og salgsresultat.
• Første halvår 2014 falt bransjen med 22% og boligpartner oppnådde en økning på 26% i antall enheter.
• Til tross for et relativt dårlig år i bransjen økte Boligpartner sitt salg til 747 enheter.
• Hitrate mellom oppstartende salgsløp og inngåtte kontrakter har i løpet av året steget fra ca 28% til 42,5%.
• Utviklingsprosessen som er gjennomført med STI, tidligere Euro Business School, har vært en sterkt medvirkende årsak til denne veksten.

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Skriv inn og trykk Enter for å søke