BOLIGPARTNER

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert mer enn 6.300 boligdrømmer

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

• Lederutvikling over 3 moduler
• Salgsutvikling for boligkonsulenter over 3 moduler
• Utarbeidelse av omforent salgsprosess
• Etablering av standarder i salg med sjekklister
• Webbasert trening via STI 24/7
• Løpende måling av etterlevelse på tiltaksplaner ledere og medarbeidere.
• Avsluttende sertifisering i salgsprosessen.

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

• Prosessen har bidratt til et betydelig løft i aktivitet og salgsresultat.
• Første halvår 2014 falt bransjen med 22% og boligpartner oppnådde en økning på 26% i antall enheter.
• Til tross for et relativt dårlig år i bransjen økte Boligpartner sitt salg til 747 enheter.
• Hitrate mellom oppstartende salgsløp og inngåtte kontrakter har i løpet av året steget fra ca 28% til 42,5%.
• Utviklingsprosessen som er gjennomført med STI, tidligere Euro Business School, har vært en sterkt medvirkende årsak til denne veksten.

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.