CAVERION

Caverion er Norges ledende totaltekniske entreprenør. Tjenester og tekniske fagområder dekker alle behov gjennom hele livssyklusen for bygg- og industrisegmentet, både innen prosjekt og service. Med en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner og ca. 3000 ansatte fordelt på omtrent 50 steder i Norge, er Caverion Norges største tekniske entreprenør.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

Caverion har i en lengre periode trent på salg ved hjelp av kompetanseportalen STI Progress. Med støtte av Scandinavian Technology Institute har de som mål om å etablere en sterk salgskultur. Caverion trener etter en fast plan, gjør fortløpende oppgaver knyttet til faginnholdet og utfordrer hverandre på salgsmøter. De har hatt en målsetting om å bli enda dyktigere på salg og etablere en egen salgskultur i organisasjonen.

– Formålet med dette prosjektet har vært å forankre betydningen av salg i alle ledd i organisasjonen, fra toppledelsen, avdelingssjefene, salgssjefer og avtaleselgere. Etablering av faste møtepunkter, rapportering, evaluering og oppfølging av våre selgere har vært en viktig og vellykket del av piloten, sier salgssjef Thomas Ramos i YIT Distrikt Øst.

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

  • Omsetning økt med 30 % innenfor enkelte området
  • Aktiviteten har økt betraktelig
  • Betydelig høyere tilslagsprosent
  • Bedre samarbeid i avdelingen
  • Styrking av teamjobbing

– Det har vært en prosess med å få prosjektledere, som stort sett er ingeniører og teknikere, til å se på seg selv som selgere, men dette fungerer nå utmerket. Vi har klart å skape en helt annen salgskultur i avdelingen. Jeg mener at dette er en nødvendighet for å overleve i dagens marked, sier avdelingsleder Ole Johnny Ludvigsen i Caverion avdeling Halden.

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.