JOBBDIREKTE

JobbDirekte benytter e-læringstjenesten STI 24/7.

I en periode startet vi hver morgen med en workshop på mellom fem minutter til et kvarter hvor vi så film og løste refleksjonsoppgaver. En dag i uken hadde vi en lengre gjennomgang på ca. en time. Dette har gitt meget gode resultater.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

JobbDirekte benytter e-læringstjenesten STI 24/7.

I en periode startet vi hver morgen med en workshop på mellom fem minutter til et kvarter hvor vi så film og løste refleksjonsoppgaver. En dag i uken hadde vi en lengre gjennomgang på ca. en time. Dette har gitt meget gode resultater.

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

Telefonselgerne er svært fornøyde med STI 24/7 fordi kursene har gitt:

• økt forståelse for kundenes behov
• større forståelse for hva salg er
• økt selvtillit og trygghet i salget og overfor kunden
• økt bevissthet og aha-opplevelser på egen adferd
• forsterkning og bekreftelse på at det vi gjør riktig
• inspirasjon og motivasjon til å selge mer
• praktiske teknikker som er til er til god hjelp under salgssamtalen

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.