LILLEHAMMER-REGIONEN VEKST

Lillehammer-regionen Vekst (LRV) jobber med utvikling av næringslivet i regionen gjennom å tilrettelegge for bedrifter og nyetableringer. En viktig del av oppgaven er også profilering og synliggjøring av regionens tilbud av arbeidsplasser, livskvalitet og bosteder for potensielle innflyttere.

For å kunne nå disse, trengte LRV økt kunnskap og en systematisk oppfølging av potensielle innflyttere. LRV kom i kontakt med STI som hadde det digitale verktøyet, kompetansen og engasjementet regionen søkte.

Oppgaven STI fikk, var å levere en digital plattform til å samle fakta, systematisere arbeidet og lage en logisk oppfølging av leads. Samt opplæring, service og innspill underveis i prosessen. I dag sitter LRV med et helt register av mennesker som ønsker seg tilbake til regionen.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

I tillegg til den digitale plattformen og kompetansen, var STI oppriktig nysgjerrig og søkende på hva vi var opptatt av, forteller Silje Owrenn, regionmarkedsfører i Lillehammer-regionen Vekst. STI satte seg godt inn i  måten vi ønsker å jobbe på og hadde fokus på å bidra til at Lillehammer-regionen Vekst skulle lykkes i best mulig grad. Den digitale plattformen ble levert raskt og vi fikk grundig opplæring. Noe som førte til at LRV i økende grad utførte oppgavene selv. En meget god arbeidsmodell med en jevn og god sparring underveis. Det har gitt oss et økende kompetansenivå, med gradvis synkende behov for service og oppfølging fra STI. En prosess vi er veldig fornøyd med forteller Owrenn.

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

Fra liten eller ingen kunnskap har Lillehammer-regionen Vekst i dag ca. 400 organisk drevne kontakter i databasen, og antallet er økende. LRV har nå et helt register av mennesker som ønsker seg tilbake til regionen. Og gjennom basen får vi kunnskap om hvilke jobber og tiltak de vil ha for å flytte til regionen. Et helt fantastisk verktøy forteller regions-markedsføreren.

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

mg_6529-kopi2-kopi

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.