SOS-BARNEBYER

SOS-barnebyer er en internasjonal organisasjon som jobber for å gi barn trygge hjem verden over. Vi er den største innsamlingsorganisasjonen i Norge målt på innsamling fra private givere. Hele 12 prosent av norske husholdninger har et forhold til SOS-barnebyer, og 130.000 faddere og tilsvarende antall givere i 2015 gjør vårt arbeid mulig.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

STI, tidligere Euro Business School, startet et samarbeid med SOS-barnebyers giverservice i mai 2015.

Vår målsetning var å bedre våre prestasjoner og øke vår kompetanse rundt oppsigelsessamtaler.

Vi utviklet sammen med STI vår nye identitet som avdeling og rolle; hvem er vi, hva tror vi på, hvorfor tror vi på det og hvordan skal vi handle på dette. Vi ønsket å bevege oss fra en kultur der rutine sto sentralt til å levere giveropplevelser.

Det ble identifisert et potensiale på 5000 kundetreffpunkter gjennom et år som direkte kunne påvirkes av giverservice.

Det er gjennomført trening og fokusering, samt utviklet en «One Pager» med følgende visjon for opplevelsen fadderen skal sitte igjen med etter en kontakt med oss: «SOS-barnebyer er takknemlig for mitt bidrag. Jeg er viktig og utgjør en forskjell».

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

Allerede desember 2015 oppnådde vi målsetningen; gjennomsnittlig 1,6 redninger per dag (Det betyr at kundesenteret har hindret 377 faddere å falle fra. Verdien av denne prestasjonen har en årlig verdig på 1,3 millioner kroner)
Endringsreisen er den største bragden i våre øyne: vi har en kultur preget av mer selvtillit, og erkjenner effektene av våre handlinger i samtalen med faddere.

Som avdeling er vi nå en direkte årsak til at SOS-barnebyer kan gi hjelp til flere sårbare barn. Det er daglig fokus på redninger og utviklingen på våre aktive faddere.

STI, tidligere Euro Business School, ga oss det rommet vi trengte, for sammen å tenke de litt større tankene. Gjennom god planlegging, coaching og aktiv deltagelse i samlinger, bevisstgjorde de hver og en av oss til å se våre muligheter og vårt ansvar. Nå har vi en avdeling som er trygge i rollen knyttet til å tro på og prestasjonen til det å redde faddere fra å si opp sine fadderskap.

 

Gunnhild Steen-Hansen
Leder Innsikt og giveropplevelser

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.