SiB

Virksomheten bak SiB Studentkafeene og SiB Catering drifter 21 studentkafeer og et selvstendig cateringfirma. Studentkafeene er lokalisert på de ulike fakultetene tilknyttet utdanningsinstitusjonene i Bergen. Hovedmålgruppen for virksomheten er de 26 000 studentene som til enhver tid studerer i Bergen. SiB og Studentkafeene har drevet sin virksomhet i Bergen de siste 60 årene.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

• Studentkafeene iverksatte i januar 2010 en utviklingsprosess med STI som samarbeidspartner.
• Selskapet har i prosessen implementert faste kundemålinger gjennom verktøyet GAP Vision
• Gjennomført årlig opplæring og trening i salg og service for samtlige medarbeidere
• Hatt årlige kurs, workshops og coaching for avdelingsledere
• Gjennomført målinger og undersøkelser i forhold til ”kafeen som medium”
• Hatt jevnlige status- og oppfølgingsmøter med administrasjon/ledelse.
• Samarbeidet med STI, tidligere Euro Business School, pågår fortsatt i 2014

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

• En markant kulturendring blant ledere og medarbeidere i virksomheten
• Økt total årlig omsetning fra vel 53 mill kr til nærmere 70 mill kr
• Økt snittsalg og andel handlende kunder
• Forbedret resultatgrad med nærmere 5 %
• Betydelig forbedret omdømme og KTI
• Gode resultater med måling av prestasjonsutvikling i GAP Vision

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.