SiB

Virksomheten bak SiB Studentkafeene og SiB Catering drifter 21 studentkafeer og et selvstendig cateringfirma. Studentkafeene er lokalisert på de ulike fakultetene tilknyttet utdanningsinstitusjonene i Bergen. Hovedmålgruppen for virksomheten er de 26 000 studentene som til enhver tid studerer i Bergen. SiB og Studentkafeene har drevet sin virksomhet i Bergen de siste 60 årene.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

• Studentkafeene iverksatte i januar 2010 en utviklingsprosess med STI som samarbeidspartner.
• Selskapet har i prosessen implementert faste kundemålinger gjennom verktøyet GAP Vision
• Gjennomført årlig opplæring og trening i salg og service for samtlige medarbeidere
• Hatt årlige kurs, workshops og coaching for avdelingsledere
• Gjennomført målinger og undersøkelser i forhold til ”kafeen som medium”
• Hatt jevnlige status- og oppfølgingsmøter med administrasjon/ledelse.
• Samarbeidet med STI, tidligere Euro Business School, pågår fortsatt i 2014

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

• En markant kulturendring blant ledere og medarbeidere i virksomheten
• Økt total årlig omsetning fra vel 53 mill kr til nærmere 70 mill kr
• Økt snittsalg og andel handlende kunder
• Forbedret resultatgrad med nærmere 5 %
• Betydelig forbedret omdømme og KTI
• Gode resultater med måling av prestasjonsutvikling i GAP Vision

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Skriv inn og trykk Enter for å søke