TRYSILHUS

Trysilhus leverer komplette boligområder med basis i eget huskonsept, som består av leiligheter i flerfamiliehus av god kvalitet til gunstige priser. Hovedkontoret for Trysilhus ligger i Drammen med geografisk virksomhetsområde over hele østlandet.

GJENNOMFØRING
OG PROSESS

GJENNOMFØRING OG PROSESS

Trysilhus har jobbet med STI, tidligere Euro Business School, i 3 perioder – 1988, 2008 og 2011. Målsettingen var å øke salgstakten for imøtekomme selskapets vekststrategi, samt å styrke omdømme gjennom å forbedre kundens opplevelse av selgerne. Innledende møte mellom konsulent og selgere uten deltakelse fra ledelsen ga god forankring og motivasjon for prosessen.

Trysilhus satset på kursing av selgere og innføring av Gap Vision som verktøy for å synliggjøre respons fra interessenter og kunder, og målinger blir gjort kontinuerlig etter hver visning. Selgerne har i fellesskap satt kvartalsmessige mål for Trysilhus, hvor hver enkelt selger får automatisk tilbakemelding for hver besvarelse.

RESULTAT AV
SAMARBEIDET

RESULTAT AV SAMARBEIDET

Over 150% økning i antall inngåtte kontrakter.
Økt fokus på kundeoppfølging.
Høyere motivasjon og selvtillit hos selgerne.

STI

STI er Norges ledende konsulentselskap innen ledelse, salgs- og kundeserviceutvikling. Vi jobber innenfor ulike fagområder og jobber med et bredt spekter av selskaper innen salgsutvikling for B2B salg, Kjedeutvikling og Retail, samt utvikling av kundeservice. Vi skaper gode resultater for og i samarbeid med våre kunder.

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Vi blir gjerne bedre kjent med deg og kan gi deg noen råd på veien. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.