Rådgivende verdisalg

Rådgivende Verdisalg. En ny forståelse av selgerens rolle.

Den teknologiske utviklingen og tilgangen til informasjon setter selgeren i stand til være mer og bedre forberedt enn tidligere. Og kundene forventer at de er det. De forventer større innsikt i, og forståelse for virksomheten de driver. De forventer å bli utfordret. Og de forventer en større grad av sannsynliggjøring for at dine løsninger vil bidra til å øke deres konkurransekraft.

Vi har utviklet et konsept for å møte disse forventningene. Vi kaller det Rådgivende Verdisalg (RVS) og er en filosofi for forretningskritisk og verdiskapende rådgivning, basert på innsikt og kunnskap. Rådgivende Verdisalg baserer seg på anerkjent forskning og beste praksis, og er i senere tid bekreftet og forsterket av omfattende amerikanske studier.

Og vi kan dokumentere at det virker

Kundene forventer at selger:

• Har større innsikt i virksomheten deres
• Har større forståelse for forretningsmodellen deres
• Opptrer som rådgiver
• Utfordrer dem på egne antagelser
• Tilbyr større grad av skreddersydde løsninger
• Kan bidra til å øke deres konkurransekraft
• Kan sannsynliggjøre effekt av anbefalte løsninger

Erfaring viser at Rådgivende Verdisalg bidrar til

• Endring i den kommersielle kulturen
• Vekst i omsetning
• Vekst i lønnsomhet.
• Endring fra prisfokus til verdifokus
• At leverandører blir oppfattet som partnere
• Økt konkurransekraft

Kundene dine er opptatt av hvordan din virksomhet kan bidra til å øke deres konkurransekraft. Rådgivende Verdisalg sørger for at du både kan hevde det og bevise det. Og slik kan Rådgivende Verdisalg også øke din konkurransekraft.

  • Corporate Executive Board, publisert i Harvard Business Review 2008, også utgitt som boken ‘The Challenger Sale’ (Matthew Dixon and Brent Adamson, Penguin Group 2011).
  • RAIN Group 2014, også utgitt som boken ‘Insight Selling’ (Mike Schultz and John Doerr, Wiley 2014.