SalesPal.no 

SalesPal.no 

Våre undersøkelser viser at det er et stort behov for et lett tilgjengelig verktøy som tar for seg aktuelle utfordringer og beste praksis for å kunne møte en hektisk hverdag som stadig er i endring. Det er grunnen til at vi har lansert SalesPal.no

Fokus på inntektsgenerering

Ledere og alle som har ansvaret for å tjene bedriftens penger – må ta rollen som visjonære og strategiske. De skal evne å kombinere fokus på både kortsiktige operasjonelle mål og ikke minst langsiktig virksomhetsfremgang. De bruker data og innsikt for å forutse trender i markedet. For å lykkes må de inspirere og å få frem det beste i sine medarbeidere.

Det krever at de har:

  •  Markedsinnsikt: Man må kjenne kundens marked bedre enn de gjør selv. De som lykkes løser utfordringer for sine kunder, og gjerne før kunden selv er klar over at de har en utfordring.
  • Digital kunnskap: Teknologi er i dag avgjørende for å vinne. Man må ha digital tilstedeværelse med kunnskap og løsninger som gir kundene enkle valg. Salgslederen må kjenne til hvordan nye løsninger kan forenkle, forbedre og fornye.
  • Strategisk innsikt: Moderne salg handler om å samarbeide med kundene for å bygge deres fremtidige virksomhet. Man må diskutere helhetlige løsninger og skru sammen resultatet som best gagner kunden. Sentralt i dette er evnen til å lytte, og stille spørsmål som avdekker hodepiner.
  • Læringsvillig: Det skjer noe nytt hele tiden. Dette stiller store krav til det å tilegne seg ny kunnskap. Utdatert kunnskap og erfaring er ikke nok. Samtidig vil man i den nye salgshverdagen være nødt til å tilegne seg kunnskapen utenfor fastlåste rammer, og på en mer fleksibel måte som ikke forstyrrer den daglige driften.

Lederens utfordringer

Å generere inntekter handler om kompetanse, men oppleves i praksis som konstant mangel på tid. Vi har spurt norske ledere med ansvar for inntektsgenerering og salg om deres største utfordringer, og flertallet mangler tid til å lede, tid til å motivere, og tid til å utvikle seg selv.

Samtidig er kompetanseutvikling viktig, da det gir både mer motivasjon og økt tillit ute hos kundene. SalesPal.no gir deg bedre kompetanse slik det passer deg.

Med SalesPal får du videobasert faglig påfyll fra Norges mest erfarne utviklings- og salgskonsulenter, som du kan bruke når du vil og hvor du vil. Det er den eneste arenaen der du på en lett tilgjengelig måte kan holde deg oppdatert i en hektisk hverdag. SalesPal er skreddersydd for å møte dine behov i dagens marked, og hjelper deg å holde din egen og dine medarbeidernes motivasjon på topp.

Se vår siste tjeneste for ledere her;

www.SalesPal.no