SALGSPROSESSEN MOT NYE KUNDER

SALGSPROSESSEN MOT NYE KUNDER

I hvilken grad er salgsprosessen oppdatert i forhold til kundens nye kjøpsprosess?

Hvor gode er dine selgere i salgsprosessen? Hvilke prestasjoner er avgjørende for at kunden ønsker et møte? Hva kjennetegner de som har størst møteaktivitet i din bedrift? Hvilke ferdigheter skal det fokusere på?

Hvilken verdi vil en evaluering av salgsprosessen ha for din bedrift?

Salgsyrket er i stor grad preget av synsing. Vi har en annen tilnærming til å finne ut hva som skal til for å finne beste praksis. Vi lærer av de beste og finner beste praksis for din bedrift. Sammen trener vi selgerne på de riktige ferdighetene.

Vår erfaring er at det kreves ulike ferdigheter for å skaffe nye kunder kontra å betjene eksisterende kunder. Ved å trene på de oppgavene som skal utføres, har man bedre forutsetninger for å lykkes og oppnå bedre resultater.