Det er stadig viktigere for bedrifter å utvikle sine ansatte for å beholde sine konkurransefortrinn. Mange av våre kunder trenger støtte med å realisere sine strategiske veivalg til operative handlinger. Dette kan være fordi mellomledere og ansatte ikke har nok kjennskap til å gjennomføre det som er definert som viktig av ledelsen. Det kan også være utfordrende å nå alle ansatte med samme type budskap.

Som en støtte i våre kunders service, salgs- og ledelsesprosesser har vi laget Euro Business School 24/7. Skreddersydd e-læring som tilpasses hver kunde med tanke på layout og innhold. Her kan ledere og ansatte finne filmer rundt verdier/mål/visjon, produkt, salgs- og servicekompetanse, kampanjeforberedelse og mye mer. Alt definert av kunden, og støttet av Euro Business School sin kompetanse og erfaring.

Se hvordan Caverion Norge utvikler sine ansatte gjennom skreddersydd e-læring:

Viktigheten av oppfølgning

Disse filmene kan ses på nett, mobil og nettbrett når og hvor man vil. All bruk vises i statistikk ned på film- og individnivå. I tillegg kan man legge tester og sertifiseringer opp mot læringspunktene i filmene.

Kundene våre sier at det er utfordrende å nå alle i bedriften. Vi har derfor lagt til rette for at man kan sende filmene eller annen informasjon direkte til mobiltelefonen til definerte ansatte og ledere. Hver leder vil til enhver tid kunne følge med på hvilke medarbeidere som har gjennomført de ulike kursene og dermed kartlegge utviklingen.

Vi har allerede mange store kunder på skreddersydd e-læring i dag. Flere av disse er finansiert via kundens leverandører. Også leverandørene ser det som essensielt å nå de ansatte på en kostnadseffektiv måte, og er villig til å betale for dette. Noen av dem som har valgt å skreddersy sin opplæring er BoligPartner, Synsam, Hertz, Nordic Choice Hotels og Toyota.

 Hva kan være verdifullt for din bedrift? Kontakt oss for en prat: