STRATEGISK RÅDGIVNING

 STRATEGISK RÅDGIVNING

Bedriftsledere har i dag mest nytte av å tegne et fremtidsbilde i 2-3 års perspektiv som utgangspunkt for strategiske beslutninger.

Ettersom endringstakten i samfunnet øker og teknologi gjør dagens umuligheter til morgendagens selvfølgeligheter, kan en strategiplan med for lange horisonter tilføre virksomheten urealistiske forventninger.
STI utvikler fremtidens bedrifter gjennom innsikt, kunnskap og mestring.

For oss er det viktig å se bedriftens behov for innovasjon, forretningsutvikling og endringsprosesser i sammenheng med konkrete utfordringer i en overordnet strategisk kontekst.

  • Hva betyr vår overordnede strategi i dag?
  • Hvilke endringer påvirker bransjen?
  • Hvor godt fungerer vår forretningsmodell?
  • Hva skal virksomheten ha som hovedinntektskilde på kort og lengre sikt?
  • Hva forventer morgendagens kunde?