Anne Katrine BrånenSenior Project Planner

Anne Katrine jobber som prosjektleder med administrativt ansvar for utviklingsprosesser og kundekontrakter og er til enhver tid knutepunkt mellom kunder, kursdeltakere og konsulenter gjennom hele prosessen.

Anne Katrine har foruten mange år i EBS, 13 års erfaring fra DM-bransjen innen reklamedistribusjon, rekruttering, kundebehandling og administrasjon.

Våre kunder omtaler henne som positiv, løsningsorientert og imøtekommende. Samtidig er hun modig og tør å utfordre seg selv og våre kunder i prestasjonsforbedrende handlinger i hverdagen.

Telefon: +47 928 84 401