Bettine HellandSenior Consultant STI Insight

Bettine Helland er utdannet Master i allmenn pedagogikk fra Universitetet i Oslo. I STI, tidligere Euro Business School, jobber hun daglig som rådgiver i utviklingsprosesser som inkluderer evaluering av prestasjoner i verktøyet GAP Vision. Bettine jobber som KAM for de største kundene i Norge og Europa rundt utvikling av de menneskelige ressursene. Dette gjøres gjennom innhenting og praktisk bruk av prestasjonsevalueringer. Bettine benytter erfaring fra et stort antall utviklingsprosjekter for å etablere gode evalueringer til stor nytte for enkeltselgere og salgsorganisasjoner.

Telefon: +47 996 40 417