Heidi Amundsen HaaveDirector HR & QA

Heidi A Haave er utdannet NLP coach og har lang erfaring som leder på ulike nivåer.

Heidi har sin bakgrunn fra kundesentre innen ulike bransjer. Her har hun jobbet som kundebehandler, teamleder og avdelingsleder.

Siden 1999 har hun jobbet som bedriftsrådgiver, blant annet som selvstendig næringsdrivende, før hun i 2005 startet som konsulent i STI, tidligere Euro Business School. Hun har i denne perioden bistått flere kundesentre med bl.a. å endre fokus fra service til salg. I den forbindelse har hun gjennomført individuell coaching med over 700 kundebehandlere og ledere. I dag leder hun våre konsulenter som jobber med utvikling av kundeservice/kundesenteret.

Kundene opplever henne som oppriktig interessert, fokusert og løsningsorientert. En viktig suksessfaktor i Heidi ’s prosesser er hennes evne til  å utnytte den enkeltes ressurs og få  alle til  å trekke i samme retning.

Kjernekompetanse:

  • Kundeservice
  • Lederutvikling
  • Endringsledelse
  • Teambuilding
  • Coaching
  • Salg og Serviceutvikling

“Over forventningene, som leder opplevde jeg at alle innspill fra meg i forkant ble tatt med i opplæringen. Mine medarbeidere fikk derfor maksimalt faglig utbytte av kvelden. Opplæringen var helt i tråd med utfordringene vi jobber med. Heidi er humoristisk og har en stor evne til å engasjere” – Sitat: NORDEA leder tlf.banken bedrift.

Telefon: +47 915 20 822